14g00 chiều nay, 29/09/2017, Đoàn trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM đã tổ chức Hội nghị BCH Đoàn trường ĐH Ngân hàng Tp. HCM Nhiệm kỳ 2017 – 2019, sau hơn 2 giờ làm việc nghiêm túc, hội nghị đã kết thúc tốt đẹp.
Hội nghị có sự quan tâm chỉ đạo, tham dự của Thành đoàn Tp.HCM, Đại diện Đảng ủy Trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM cùng sự hiện diện của 21 đồng chí trong BCH Đoàn trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM, nhiệm kỳ 2017 – 2019.
Hội nghị đã thông qua đề án nhân sự Ban thường vụ Đoàn trường, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra của Đoàn trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM, nhiệm kỳ 2017 – 2019.
Với tinh thần nhất trí cao của tập thể BCH Đoàn trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM, nhiệm kỳ 2017 – 2019, hội nghị đã bầu được Ban thường vụ Đoàn trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM, nhiệm kỳ 2017 – 2019 gồm 07 đồng chí:
1. ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu
2. ThS. Nguyễn Thị Như Quỳnh
3. ThS. Huỳnh Lưu Đức Toàn
4. Nguyễn Thành Duy
5. Nguyễn Đức Ngọc
6. Nguyễn Xuân Anh Sang
7. Trương Thanh Văn
Trong đó, Tân bí thư Đoàn trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM, nhiệm kỳ 2017 – 2019 là ThS. Huỳnh Lưu Đức Toàn. Tân Phó bí thư thường trực là ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu. Tân Phó bí thư kiêm chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra là ThS. Nguyễn Thị Như Quỳnh.
Hội nghị thành công đem lại sự khởi đầu tốt đẹp của nhiệm kỳ Đoàn trường 2017 – 2019, hứa hẹn một nhiệm kỳ với nhiều thắng lợi trong hoạt động Đoàn trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM.

1 2