I – MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

  1. Mục đích

– Đưa phong trào “Sinh viên 5 tốt” đến gần với sinh viên hơn.

– Hướng dẫn cụ thể và giải đáp trực tiếp những thắc mắc của sinh viên về các tiêu chí xét chọn danh hiệu “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” năm học 2016 – 2017.

– Triển khai phong trào “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” năm học 2017 – 2018.

  1. Yêu cầu

Tổ chức nghiêm túc, đúng kế hoạch.

– Thu hút đông đảo sinh viên tham dự chương trình.

– Thực hiện tiết kiệm, hiệu quả.

II – THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

  1. Thời gian: 18g00 – 21g00, ngày 02/10/2017 (Thứ 2)
  2. Địa điểm: Giảng đường A001 – Cơ sở Thủ Đức
  3. Đối tượng tham gia:

– Khách mời: Các thầy cô giảng viên, Anh chị cựu sinh viên, Sinh viên 5 tốt cấp Thành năm học 2015 – 2016.

– Đại diện Ban thường vụ Đoàn trường

– Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường

– Ban Chấp hành Liên chi Hội Sinh viên các khoa

– Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ – Đội – Nhóm (Mỗi đơn vị cử 3 thành viên tham gia)

– Ban Chấp hành Chi Hội các khóa 32, 31, 30 và Liên thông 16 (Mỗi chi Hội cử 5 Hội viên tham gia)

– Toàn thể các bạn sinh viên có nguyện vọng đăng ký xét hoặc tìm hiểu về Phong trào “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt”

III. NỘI DUNG

STT THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
1 17g30 – 18g00 – Ổn định sinh viên, đón tiếp khách mời

– Hoạt náo và chơi trò chơi

– Đón tiếp khách mời

2 18g00 – 18g15 – Giới thiệu khách mời

– Trưởng Ban Phong trào “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” năm 2017 giới thiệu về lịch sử ra đời và quá trình đi vào hoạt động của phong trào “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt”

3 18g15 – 18g30 – Tiết mục văn nghệ

– Chiếu Trailer

4 18g30 – 19g10 – Ban Phong trào “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” năm 2017 giới thiệu tiêu chuẩn của 5 tiêu chí, Hướng dẫn quy trình xét chọn danh hiệu “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” năm học  2016 – 2017 và giải đáp thắc mắc của sinh viên
5 19g10 – 20g30 Phần giao lưu chia sẻ của các vị khách mời và phần hỏi đáp của sinh viên
6 20g30 – 21g00 Tổng kết và kết thúc chương trình


IV – HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ

– Sinh viên đăng ký tham gia bằng 2 hình thức:

+ Cách 1: Đăng ký trực tiếp tại bàn tư vấn ở sảnh GĐC

+ Cách 2: Đăng ký online tại Website Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên

– Đối với các Cơ sở Hội và các chi Hội: đơn vị tiến hành lập danh sách (Bao gồm: STT, Họ và Tên, Chi Hội / Cơ sở Hội, Mã số sinh viên, Số điện thoại) gửi về email hoisinhvien@buh.edu.vn

– Hạn chót đăng ký và gửi danh sách: 17g00, ngày 29/09/2017 (Thứ 6)

V – BAN CHỈ ĐẠO VÀ BAN TỔ CHỨC

  1. Ban Chỉ đạo

– ThS. Lâm Thị Kim Liên – Đảng Ủy viên, Trưởng phòng CTSV

– Đ/c Hoàng Trọng Hiệp – Chủ tịch Hội Sinh viên

  1. Ban Tổ chức
– Đ/c Nguyễn Đức Ngọc Trưởng Ban Phong trào SV5T 2017 Trưởng ban
– Đ/c Huỳnh Phước Nhả Phó Ban Phong trào SV5T 2017 Phó ban
– Đ/c Đặng Bảo Đăng Thành viên Ban Phong trào SV5T Thành viên
– Đ/c Phạm Võ Ngọc Hằng Thành viên Ban Phong trào SV5T Thành viên

Cùng các thành viên Ban Phong trào “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” năm 2017.

Link đăng kí tham dự: https://goo.gl/Q6BLXP