THÔNG BÁO
V/v TỔ CHỨC TALKSHOW
“TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VÀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH NGÂN HÀNG”

1. MỤC ĐÍCH
– Cung cấp cho sinh viên những kiến thức mới lạ, bổ ích về các vấn đề quan trọng trong tiến trình tái cơ cấu ngân hàng: “Trách nhiệm xã hội của ngân hàng và đạo đức trong kinh doanh ngân hàng” – Những chủ đề cấp thiết nhưng sinh viên chưa được tiếp cận đầy đủ trong chương trình giảng dạy.
– Tạo cơ hội cho các bạn sinh viên được trình bày những quan điểm, thắc mắc của mình các vấn đề đạo đức trong kinh doanh ngân hàng và hiểu hơn về trách nhiệm xã hội của ngân hàng. Qua đó, giúp Nhà trường hiểu được những suy nghĩ, thắc mắc của sinh viên trước con đường nghề nghiệp tương lai.
– Tạo môi trường giao lưu, chia sẻ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa sinh viên với sinh viên, sinh viên với giảng viên và các khách mời trong ngành.

2. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
– Toàn thể sinh viên trường ĐH Ngân Hàng TP. HCM và các trường ĐH – CĐ trên địa bàn TP. HCM.
– Khách mời:
• TS. Phạm Phú Quốc, Giảng viên khoa Ngân hàng, ĐH Ngân Hàng TP. HCM.
• ThS. Phan Hoàng Vân, Giám đốc SCB chi nhánh Nhà Rồng TP. HCM.
• Anh. Trần Lê Minh Nhật, Sinh viên khóa 26, ĐH Ngân Hàng TP. HCM.
• Đại diện thầy cô giảng viên nhà trường.

3. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
– Thời gian: 7h30, Chủ nhật 18/05/2014.
– Địa điểm: Giảng đường C601, trường ĐH Ngân Hàng TP. HCM, cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, Q. Thủ Đức.

4. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ
– Đăng ký trực tiếp: Tại bàn trực của IBC sảnh giảng đường A và C.
– Đăng ký online: TẠI ĐÂY

5. NỘI DUNG
– Bài nói 1 với chủ đề “Trách nhiệm xã hội của Ngân hàng”.
• Giới thiệu về trách nhiệm xã hội, trách nhiệm xã hội của ngân hàng.
• Thực trạng của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các ngân hàng Việt Nam, nguyên nhân dẫn đến hiện trạng.
• Lợi ích cho ngân hàng, cho xã hội khi ngân hàng thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.
• Kiến nghị giải pháp.
• Giải đáp thắc mắc của sinh viên với chủ đề “Trách nhiệm xã hội của Ngân hàng”

– Bài nói 2 với chủ đề “Đạo đức kinh doanh trong Ngân hàng”
• Giới thiệu về đạo đức kinh doanh trong ngân hàng, phân biệt đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội.
• Những vấn đề đang tồn tại trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, thể hiện từ khâu vận hành quy chế cho đến vấn đề đào tạo con người và đạo đức nghề nghiệp của các nhân viên thuộc hệ thống các ngân hàng.
• Rủi ro đạo đức trong kinh doanh ngân hàng.
• Nhận diện nguy cơ vi phạm đạo đức kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam.
• Đề xuất giải pháp.
• Giải đáp thăc mắc của sinh viên về “Đạo đức kinh doanh trong Ngân hàng”.

Thông tin liên hệ
– Facebook: www.facebook.com/IBC.BUH
– Website: www.ibc-buh.com
– SĐT: 0983 643 427 (Quang Trung)
– Email : ibc.buh@gmail.com

TP.HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2014
TM. BAN CHỦ NHIỆM
CHỦ NHIỆM

Lê Nguyễn Anh Khoa

File đính kèm: [IBC] THÔNG BÁO TỔ CHỨCTALKSHOW 18-05_CT