Nhằm mục đích đẩy mạnh việc đăng ký tham gia hội thi học tập và làm theo lời Bác “Sáng mãi tên Người” lần I năm 2014, ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các cơ sở Đoàn về việc đẩy mạnh đăng ký tham gia Hội thi “Sáng mãi tên Người” lần I năm 2014 như sau:

– Mỗi chi Đoàn sinh viên năm thứ I năm 2014 bắt buộc có ít nhất 1 đội tuyển (6 thành viên) tham gia hội thi.
– Mỗi CLB, đội, nhóm cấp trường tối thiểu tham gia 1 đội, đại diện cho đơn vị và có hình thức cổ vũ nếu có đại diện lọt vào vòng trong.
– Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ căn cứ theo mức độ tham gia (số lượng đội thi, thành tích trong hội thi, tham gia cổ vũ cho hội thi…) của các chi Đoàn và các CLB, đội, nhóm cấp trường để làm cơ sở xếp loại cơ sở Đoàn cuối năm học 2013 – 2014.

Do đây là một hoạt động quan trọng trong tháng 4 và 5/2014 theo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu nên rất mong lãnh đạo các cơ sở Đoàn, CLB, đội, nhóm trực thuộc quan tâm triển khai.
Ban tổ chức cuộc thi kéo dài thời hạn đăng ký đến hết 17g00 ngày 18/4/2014, các thí sinh đăng ký theo dạng dự thi cá nhân sẽ được xem xét bố trí vào các đội thi ngẫu nhiên nhưng đảm bảo cơ cấu hợp lý sinh viên các khóa.
Đăng ký trực tiếp tại địa chỉ https://youth.buh.edu.vn/dang-ky-online
Trân trọng.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ
Phạm Thanh Tân

File đính kèm: Cv đẩy mạnh đăng ký cuộc thi Sáng mãi tên Người