Thông báo về việc tổ chức thi vòng loại cuộc thi “Sáng mãi tên Người” lần I – Năm 2014

Thời gian: 14g ngày 19/4/2014
Địa điểm: Giảng đường C.201 và C.205
Lưu ý: Các bạn SV đăng ký theo diện cá nhận đã được sắp xếp theo đội ngẫu nhiên
Trường hợp các bạn SV muốn đăng ký bổ sung BTC sẽ bổ sung trực tiếp tại phòng thi C.201, C.205 vào lúc 13g50.

File đính kèm: DS SANG MAI TEN NGUOI