Do số lượng sinh viên đăng kí vượt quá số lượng cần tuyển nên Hội đồng tạm xét dựa trên các tiêu chí như sau.

Các tiêu chí để xét chọn:

1. Hồ sơ nào sai quy cách (KHÔNG VIẾT HOA TOÀN BỘ TÊN, VIẾT SAI QUY CÁCH TÊN LỚP) sẽ bị loại (Do đây là một tiêu chí để đánh giá mức độ cẩn thận, kỹ càng của sinh viên).

2. Chỉ lấy những hồ sơ đăng kí trước hoặc cùng lúc 15h00 ngày 11/06/2014 (theo thời gian hiển thiện tại link đăng kí), sinh viên K27 và K28 và các lớp sinh viên CĐ tương đương.

2. Các hồ sơ có điểm rèn luyện từ 80 trở lên sẽ được xét.

3. Các hồ sơ có điểm TB học tập học kỳ gần nhất từ 6.5 trở lên sẽ được xét.

Trong quá trình xét chọn, nếu Hội đồng cần bổ sung thêm hoặc xét thấy các sinh viên chưa đủ khả năng để đi thì sẽ ra thông báo tuyển chọn thêm.(nếu có)

Các sinh viên có tên trong danh sách có mặt lúc 11h tại Giảng đường C001 (mới)

Danh sach Sinh vien He Chinh Quy tham gia coi thi

Các bạn sinh viên có thể tự Kiểm tra tại đường link: KIỂM TRA