THÔNG BÁO
V/V đăng ký tham gia Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2014

Căn cứ theo kế hoạch số 127-KH/BTGĐUK ngày 28/4/2014 của Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các trường ĐH – CĐ – TCCN về việc tổ chức hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Đảng ủy khối lần thứ 2 năm 2014.
Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường và sự hỗ trợ chuyên môn của khoa Lý luận chính trị.
Ban Thường vụ Đoàn trường thông tin về việc đăng ký tham dự vòng sơ loại để chọn ra đội tuyển dự thi chính thức đại diện cho trường như sau:
1. Đại diện cho trường tham gia hội thi gồm có 2 đội, mỗi đội 6 thành viên (5 chính thức, 1 dự bị) và thành viên dự bị chỉ được thay thế trong trường hợp thành viên chính thức vắng mặt.
2. Các thí sinh đăng ký dự thi theo hình thức trắc nghiệm trong thời gian 60 phút với nội dung xoay quanh các vấn đề trong tài liệu tham khảo đính kèm của hội thi. Ban tổ chức vòng sơ loại sẽ chọn ra 12 thí sinh có điểm số cao nhất để thành lập đội tuyển tham dự hội thi.
3. Thời gian đăng ký dự thi sơ loại: từ 1/9 đến 15/9/2014 tại đây.
4. Thời gian thi Sơ loại là 17g ngày 17/9/2014 tại văn phòng Đoàn trường
5. Các sinh viên đại diện cho đơn vị tham gia hội thi sẽ được hỗ trợ toàn bộ tài liệu, được bố trí ôn tập với các thầy cô có chuyên môn và được cấp giấy chứng nhận tham gia hội thi từ Đoàn trường.
Ban Thường vụ Đoàn trường rất mong các cơ sở Đoàn và đoàn viên, sinh viên tại đơn vị nhiệt tình đăng ký tham gia hội thi.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ

Phạm Thanh Tân

File đính kèm: 257-TB-2014 TB tham gia hoi thi Olympic 2014

The le cuoc thi Olympic ML