THÔNG BÁO

V/v đăng ký tham gia hội trại “Sức trẻ Ngân hàng” năm 2015

final

 Nằm trong kế hoạch tổ chức Tháng Thanh niên năm 2015, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo về việc đăng ký tham gia hội trại như sau:

 1. Thời gian: Từ 8g ngày 21/03/2015 đến 10g ngày 22/03/2015

 2. Địa điểm: Công viên văn hóa lịch sử các dân tộc (quận 9)

 3. Hình thức đăng ký tham gia:

– Các Đoàn khoa, các Chi đoàn trực thuộc Đoàn trường, Chi bộ sinh viên 1, Chi bộ sinh viên 2 tiến hành lập danh sách sinh viên có nguyện vọng tham gia Hội trại: PHIẾU ĐĂNG KÍ HỘI TRẠI 2015

– Sinh viên đăng ký tham gia phải hoàn thành mẫu Phiếu đăng ký nộp về Ban chấp hành Chi đoàn. Danh sách sinh viên tham gia ở cấp chi Đoàn gửi về Đoàn khoa phải có xác nhận của Giảng viên cố vấn. Các Đoàn khoa tổng hợp Danh sách đăng ký từ các Chi đoàn trực thuộc, các Chi đoàn trực thuộc Đoàn trường, Chi bộ sinh viên 1, Chi bộ sinh viên 2 và gửi về Văn phòng Đoàn trường

– Hạn chót để các Đoàn khoa gửi DANH SÁCH TỔNG HỢP tham dự về Ban Tổ chức Hội trại là 17g00 ngày 16/03/2013. Nộp danh sách có xác nhận về văn phòng Đoàn trường và file excel về email: doanthanhnien@buh.edu.vn

4. Phương tiện di chuyển:

– Các trại sinh tham gia hội trại bằng phương tiện tự túc. Đảm bảo có mặt tại khu vực đất trại trước 9g sáng ngày 21/03/2015 để Ban Tổ chức điểm danh ghi nhận tham gia.        

5. Kinh phí tham gia Hội trại:

– Ban Tổ chức Hội trại thu lệ phí tham gia do Ban quản lý công viên quy định mỗi trại sinh là 30.000 đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức không thu thêm bất cứ khoản phí nào.

– Tùy vào từng đơn vị mà các Đoàn khoa có trách nhiệm thống nhất các khoản thu khác với các trại sinh của đơn vị mình dựa trên cơ sở tự nguyện, công khai để đảm bảo phục vụ quá trình tham gia Hội trại (như tiền ăn các buổi, tiền nước uống, tiền thuê lều bạt, tiền âm thanh của cụm trại…)

6. Về vấn đề an ninh:

– Để đảm bảo hội trại diễn ra an toàn, Ban Tổ chức Hội trại phối hợp cùng Ban Quản lý Công viên kiểm tra thường xuyên thành phần các trại sinh. Vì vậy, yêu cầu trại sinh khi tham gia phải đảm bảo đều đeo thẻ trại sinh (do Ban Tổ chức cấp) và thẻ sinh viên/ CMND trong suốt thời gian tham gia.

– Trại sinh nào vi phạm nội quy hội trại sẽ bị lập biên bản và báo cáo về phòng công tác sinh viên, ban lãnh đạo khoa để có mức xử lý phù hợp.

– Ban Tổ chức Hội trại sẽ tiến hành điểm danh tất cả trại sinh vào lúc 9g ngày 21/03, 11g ngày 21/3, 18g ngày 21/03, 23g ngày 21/03 và 7g ngày 22/03.

Rất mong các đơn vị nghiêm túc triển khai thông báo.

Trân trọng.

File Thông báo: TB dang ky tham gia Hoi trai 26-3