Ban Phong trào Sinh viên Ngân hàng 5 Tốt năm 2016 trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thông báo danh sách chính thức sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên Ngân hàng 5 Tốt” năm học 2015 – 2016 được chia về các nhóm tiêu chí theo bảng sau:

Xem bảng danh sách đã chia tại đây

Lưu ý: Tất cả các bạn Sinh viên Ngân hàng 5 Tốt bắt buộc tham gia buổi gặp mặt Sinh viên Ngân hàng 5 Tốt năm học 2015 – 2016 cụ thể như sau:

  • Thời gian: 11g00 ngày 12/10/2016 (Thứ 4).
  • Địa điểm: Hội trường lớn Đại học Ngân hàng TP.HCM cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, Thủ Đức.
  • Trang phục: Áo vàng đồng phục trường.

Đề nghị các bạn Sinh viên Ngân hàng 5 Tốt có mặt đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng./.

BAN PHONG TRÀO SINH VIÊN NGÂN HÀNG 5 TỐT NĂM 2016