HƯỚNG DẪN Thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho cán bộ, hội viên, thanh thiếu nhi hướng tới các giá trị cao đẹp, có lý...
Xem chi tiết »
CẢM NHẬN BUERS

[BTG_BUH] [CHIA SẺ TỪ NGƯỜI TRONG CUỘC_THỰC HƯ VỀ CHẤT LƯỢNG CỦA MỘT SINH VIÊN BUH ĐIỂN HÌNH]

Chào các bạn tân sinh viên khóa 35 tương lai của trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM Ồ, mình biết bạn đấy, một năm trước, mình cũng giống như...
Xem chi tiết »
12
Designed&Supported by CONTENTAZ.COM