Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Quyết định 13/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/02/2013 về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề, quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội là học sinh, sinh viên như sau:

– Cán bộ Đoàn, Hội là học sinh, sinh viên được hỗ trợ hoạt động phí hàng tháng hoặc theo năm học. Căn cứ điều kiện cụ thể, nhà trường quy định mức hỗ trợ hoạt động phí đối với từng chức danh cán bộ Đoàn, Hội.”

– Ban cán sự lớp (lớp trưởng, lớp phó) không nằm trong đối tượng chi trả theo Quyết định 13/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ Phụ lục 09, Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM có quy định về trợ cấp cho cán bộ Đoàn kiêm nhiệm không được hưởng giảm định mức theo quy định;

Căn cứ Phụ lục 14, Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM có quy định về mức trợ cấp cho sinh viên, học viên đoàn thể kiêm nhiệm;

Căn cứ danh sách các cơ sở Đoàn gửi lên, BCH Đoàn trường xin thông báo về việc chi trả tiền hỗ trợ cán bộ Đoàn – Hội năm học 2017-2018, như sau:

 1. Năm học 2017 – 2018, Đoàn trường phối hợp cùng Phòng Tài chính Kế toán sẽ thực hiện chi hỗ trợ theo quy định cho các đối tượng sau:
  • Ban thường vụ Đoàn trường, tập thể UV Ban chấp hành Đoàn trường.
  • Phó chủ tịch, UV. Ban thư ký HSV trường, tập thể UV Ban chấp hành HSV trường.
  • Bí thư Đoàn khoa, Bí thư Chi đoàn trực thuộc Đoàn trường là cán bộ, giảng viên.
  • Tập thể BCH Đoàn khoa, BCH Liên chi hội, BCH Chi đoàn trực thuộc Đoàn trường.
  • Tập thể BCH Chi đoàn, Chi hội.
  • Tập thể Ban chủ nhiệm CLB – Đội – Nhóm trực thuộc Đoàn trường, HSV trường.
 2. Ngày 10/9/2018, đoàn trường sẽ tiến hành tạm ứng toàn bộ số tiền hỗ trợ cán bộ Đoàn – Hội cho các đoàn khoa. Bí thư đoàn khoa hoặc người được bí thư đoàn khoa giới thiệu sẽ nhận tiền về phân bổ lại cho tập thể/cá nhân theo danh sách đã được duyệt.
 3. Các đoàn khoa thực hiện việc phân bổ cho các tập thể/cá nhân từ ngày 10/09/2018 đến hết ngày 20/09/2018.
 4. Đối với cán bộ đoàn là BCH Hội sinh viên trường, BCH đoàn trường, các CLB trực thuộc sẽ do Đoàn trường trực tiếp chi trả.

Trong thời gian từ ngày ra thông báo này tới ngày 10/09/2018, BCH đoàn khoa sẽ phải có kế hoạch phân bổ và thông báo tới các Chi đoàn theo danh sách.

Hết ngày 20/09/2018, đề nghị các đoàn khoa nộp lên cho Đoàn trường báo cáo bao gồm:

 • Danh sách sinh viên ký nhận.
 • Danh sách sinh viên chưa nhận.
 • Số tiền còn lại theo danh sách sinh viên chưa nhận.

Lưu ý các đoàn khoa:

 • Thực hiện việc chi trả đúng đối tượng, chỉ chi cho người có tên trong danh sách (đề nghị sinh viên khi nhận tiền mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND)
 • Hoàn toàn chịu trách nhiệm về số tiền đã chi trả
 • Nộp lại toàn bộ số tiền không có người ký nhận.
 • Tuyên truyền cho các chi đoàn: tiền hỗ trợ này không phải của bất cứ một cá nhân nào, đó là tiền hỗ trợ dành cho tập thể BCH chi đoàn (03 thành viên) và BCH chi hội (03 thành viên)

Mọi thắc mắc liên quan, vui lòng liên hệ Đ/c Lương Xuân Minh- UV BCH đoàn trường- trưởng ban tài chính đoàn trường. Email minhlx@buh.edu.vn

Trân trọng !