Số: 319-KH/ĐTN-HSV ngày 03/10/2019
————————————————————-

Với mục đích thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo điều kiện, môi trường để đội ngũ cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Hội Sinh viên Việt Nam trường ĐH Ngân hàng tích cực rèn luyện bản thân để có những phẩm chất, phong cách của thủ lĩnh thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường  tiếp tục phát huy “Cuộc vận động xây dựng phong cách Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Hội Sinh viên Việt Nam Trường năm học 2019-2020″ với những tiêu chí rèn luyện sau:

MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

  1. Mục đích:

– Thực hiện xây dựng phong cách Cán bộ Đoàn – Hội trường Đại học Ngân hàng Tp.Hồ Chí Minh năm học 2019 – 2020, đồng thời thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam”.

– Tạo điều kiện, môi trường để đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội các cấp tại đơn vị tích cực rèn luyện bản thân để có những phẩm chất, phong cách của thủ lĩnh thanh niên, có uy tín cao trong Đoàn viên, thanh niên từ đó nâng cao hiệu quả công tác tập hợp thanh niên và hành động theo ngọn cờ lý tưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

  1. Yêu cầu:

– Các cơ sở Đoàn – Hội tuyên truyền và vận động cán bộ Đoàn – Hội các cấp tham gia hiệu cuộc vận động.

TIÊU CHUẨN:

  1. Về học tập

– Có tinh thần, thái độ học tập đúng đắn, hoàn thành tốt chương trình học và đạt kết quả tốt; không vi phạm quy chế học tập, quy chế thi cử.

– Xây dựng thói quen đọc sách, báo và các tài liệu có liên quan đến lĩnh vực công tác để nâng cao trình độ, nhận thức về mọi mặt.

– Tích cực học tập ngoại ngữ, tin học đạt chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo mới.

– Khuyến khích tham gia đề tài nghiên cứu khoa học và các cuộc thi NCKH cấp Trường, cấp Thành.

  1. Về nghiệp vụ công tác Đoàn-Hội, kỹ năng

– Nghiêm túc tham gia chương trình tập huấn cán bộ Đoàn – Hội.

– Tích cực chủ động trang bị những kỹ năng hiện đại, phù hợp với công tác thanh niên.

  1. Về tác phong: phấn đấu rèn luyện theo 4 nội dung

3.1. Gương mẫu

– Chuyên cần

– Lối sống giản dị, gần gũi, gắn bó với sinh viên

– Trang phục đi học, công tác lịch sự, nghiêm túc và phù hợp

– Nghiêm túc thực hiện giờ giấc hội họp (đúng giờ, vắng hoặc trễ phải thông tin trước lý do)

– Thường xuyên luyện tập thể dục-thể thao hoặc tập luyện định kỳ một môn thể thao.

3.2 Trách nhiệm

– Hoàn thành nhiệm vụ được giao

– Đảm bảo tiến độ công việc

– Thẳng thắn, dám chịu trách nhiệm với những kết quả công việc được giao

3.3 Năng động

– Tác phong nhanh nhẹn

– Chủ động trong học tập, trong công việc

– Ham học hỏi

3.4 Dám nghĩ, biết làm

– Tư tưởng chính trị vững vàng

– Không ngừng tìm tòi, nghiên cứu những cách làm hay, giải pháp hiệu quả trong hoạt động Đoàn – Hội.

– Làm việc có phương pháp khoa học

– Tinh thần quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ

  1. Về hội nhập

– Chủ động và tích cực học tập ngoại ngữ; tham gia khóa bồi dưỡng tiếng Anh đạt chuẩn đào tạo.

– Chủ động tìm hiểu thông tin thời sự về thế giới, đặc biệt là về tổ chức ASEAN.

– Tích cực tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế.

  1. Về tình nguyện

– Tham gia tối thiểu 5 ngày tình nguyện trong năm học.

– Tích cực tuyên truyền và vận động bạn bè tham gia các phong trào tình nguyện.

– Đóng góp ý tưởng, sáng kiến cho hoạt động tình nguyện của Đoàn – Hội trường.

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

  • Từ ngày ban hành kế hoạch đến 30/05/2020: tuyên truyền và vận động cán bộ Đoàn – Hội thi đua phấn đấu.
  • Từ 01/06/2020 đến 15/06/2020: sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động tại các cơ sở và báo cáo đề xuất khen thưởng
  • Ngày 25/05/2020: sơ kết, tuyên dương cán bộ Đoàn – Hội có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động.

 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC – CHỦ TỊCH HSV TRƯỜNG

ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu