THÔNG BÁO

V/V mở lớp tìm hiểu nhận thức về Đoàn đợt tháng 03/2017

 

Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc mở lớp tìm hiểu nhận thức về Đoàn cho thanh niên, sinh viên đợt tháng 03/2017 cụ thể như sau:

         

  1. Đối tượng:

– Sinh viên hệ chính quy, cán bộ giảng viên, công nhân viên đang công tác tại trường (dưới 30 tuổi) nhưng chưa là đoàn viên.

– Đoàn viên bị xóa tên; đoàn viên không chuyển sinh hoạt đoàn về trường đúng thời gian quy định và hiện cũng không tham gia sinh hoạt tại nơi nào khác.

– Đoàn viên bị mất hồ sơ đoàn viên (sổ đoàn, nghị quyết kết nạp, thẻ đoàn) và không có căn cứ hay xác nhận để khôi phục hồ sơ.

 

  1. Thời gian: Từ 17g30 đến 20g00 ngày 14/3/2017 (thứ Ba)

 

  1. Địa điểm: Giảng đường HT01 – cơ sở Thủ Đức

 

  1. Lưu ý:

– Học viên tham gia lớp tìm hiểu sẽ được làm bài kiểm tra vào cuối buổi học và chỉ những ai hoàn thành đạt yêu cầu mới được xét kết nạp Đoàn.

– Lễ kết nạp Đoàn sẽ được tổ chức tập trung vào ngày 25/3/2017 (thời gian cụ thể và địa điểm sẽ được thông báo sau)

– Ban chấp hành các chi đoàn, chi hội có trách nhiệm vận động thanh niên, sinh viên thuộc diện tham gia lớp đăng ký và hoàn thành lớp học đúng quy định.

– Sinh viên đăng ký tham gia lớp học tại địa chỉ https://goo.gl/uPpK1p từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/3/2017 (thứ Ba) để Ban Tổ chức lớp tiện sắp xếp (nếu số lượng đăng ký đông hơn 100 người)

Ban Thường vụ Đoàn trường rất mong các cơ sở đoàn nghiêm túc triển khai nội dung thông báo.

Trân trọng./.