Nằm trong chuỗi phối hợp hoạt động giữa Đoàn trường Đại học Ngân hàng với Đoàn phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức;

          Nhằm mục đích giáo dục cho đoàn viên, sinh viên về ý nghĩa của sự kiện kỷ niệm 41 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 62 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ;

          Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo về việc tổ chức buổi tuyên truyền cụ thể như sau:

             1. Thời gian: Từ 17g30 đến 19g30 ngày 12/4/2016 (Thứ Ba)

             2. Địa điểm: Giảng đường A.001 – cơ sở Thủ Đức

             3. Đối tượng tham gia: cán bộ đoàn, đoàn viên, sinh viên có quan tâm

          4. Chỉ tiêu phân bổ cho các cơ sở đoàn:

          – CLB kỹ năng, CLB Mầm sống, Ban sự kiện, Hỗ trợ sinh viên trực tuyến: 05 sinh viên/đơn vị

          – Đoàn khoa Ngân hàng, Tài chính, Kế toán kiểm toán, Kinh tế quốc tế, Luật kinh tế: 05 sinh viên/đơn vị

          Do thời gian triển khai có phần gấp rút nên Ban Thường vụ Đoàn trường rất mong các cơ sở đoàn nghiêm túc triển khai để buổi tuyên truyền diễn ra thành công nhất.

          Trân trọng.