* Bạn có biết một sinh viên mới tốt nghiệp ra trường thuyết phục nhà tuyển dụng bằng cách
nào?
* Bạn nghĩ nhà tuyển dụng cần gì ở bạn?
* Bạn có biết cách làm việc hiệu quả mà không tốn quá nhiều thời gian?
* Bạn có biết cách báo cáo phù hợp với từng đối tượng trong môi trường làm việc?
* Bạn có muốn làm đúng theo ý cấp trên mà không bị khiển trách?

*Kiến thức bạn học được ở trường Đại học đã đủ chưa để bạn thành công trong cuộc sống?

* Bạn đã chuẩn bị những kĩ năng gì để không bị đào thải trong tương lai?
* Cách tư duy của bạn đã giúp bạn giải quyết vấn đề hiệu quả chưa?

Hãy tham gia “Chương trình đào tạo kỹ năng làm việc hiệu quả” do công ty Shuhaly Viêt Nam tổ chức.

Thông tin chi tiết và đơn đăng kí xin xem trong file đính kèm

Lưu ý: – Chương trình chỉ dành cho 10 – 15 sinh viên đăng kí sớm nhất.

              – Sinh viên tải mẫu đơn đăng kí và nộp cho văn phòng đoàn trường.

File đính kèm: Chương trình đào tạo kỹ năng làm việc hiệu quả

                                Đơn đăng kí tham gia chương trình đào tạo kĩ năng làm việc hiệu quả