Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các cơ sở Đoàn về việc huy động lực lượng tham gia cổ vũ hội thi “Sáng mãi tên Người” năm 2015 nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015) cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 18g30 đến 21g ngày 19/05/2015

2. Địa điểm: Hội trường lớn – cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, quận Thủ Đức

3. Nội dung: Thi kiến thức giữa 04 đội thi liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh; về 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

          4. Phân bổ danh sách huy động lực lượng cụ thể như sau:

STT Đơn vị Số lượng
Đoàn khoa Ngân hàng

100

Đoàn khoa Tài chính

100

Đoàn khoa Kế toán kiểm toán

100

Đoàn khoa Quản trị kinh doanh

50

Đoàn khoa Kinh tế quốc tế

50

Đoàn khoa Luật kinh tế

50

Đoàn khoa Ngoại ngữ

50

Đoàn khoa Hế thống thông tin quản lý

50

CLB Eureka

10

CLB hỗ trợ sinh viên trực tuyến

15

CLB kỹ năng

15

CLB Anh văn BEE

10

CLB Mầm sống

30

Tổng cộng

630

– Trong các sinh viên được huy động, yêu cầu phải có mặt đội ngũ cán bộ Đoàn hội chủ chốt cấp khoa, Ban chấp hành các chi Đoàn, Ban chủ nhiệm các CLB, đội, nhóm.

Ban Tổ chức hội thi sẽ bố trí lực lượng điểm danh để ghi nhận thành tích tham gia cho các tập thể và cá nhân. Vì đây là một hoạt động quan trọng nên rất mong các cơ sở Đoàn nghiêm túc triển khai.

Trân trọng.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG