Kính gửi:  – Quý Đơn vị; Quý Mạnh thường quân;
                  – Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm; Quý Thầy Cô; 
                  – Hội Sinh viên Trường; các cơ sở Đoàn; các bạn sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.
      Đoàn Thanh niên Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh kính gửi Thư ngỏ kêu gọi Chương trình đồng hành cùng sinh viên BUH đến trường trong đại dịch Covid-19 (kế hoạch kèm theo).
      Sự chung tay chia sẻ của Quý đơn vị, Quý Thầy Cô, cùng các bạn sinh viên sẽ tiếp thêm nghị lực trên con đường thực hiện ước mơ, hoài bão của những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
      Kính chúc Quý đơn vị,  Quý đơn vị, Quý Mạnh thường quân, Quý Thầy Cô, cùng các bạn sinh viên sức khỏe và bình an.
      Trân trọng./.
      BTV Đoàn trường
 Thư ngỏ - Đoàn thanh niên
 2 3 45