Đoàn trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc rút Sổ Đoàn viên đối với sinh viên Khóa 33 và Khóa 5-CLC đã tốt nghiệp, cụ thể như sau:
     1. Thời gian nhận: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Đoàn trường tạo kiện về thời gian nhận Sổ Đoàn đối với đoàn viên từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/3/2022.
     2. Nơi nhận: 
Văn phòng Đoàn trường, 56 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức (trong giờ hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần).
Thực hiện theo quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đề nghị sinh viên Khóa 33 và Khóa 5 (HQ5) Hệ chất lượng cao thực hiện nhận Sổ Đoàn viên đúng thời gian triển khai. Sau thời gian trên Đoàn Trường không lưu trữ hồ sơ và thực hiện hủy hồ sơ đoàn viên theo quy định. Khi cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ Thầy Hà Minh Tâm – Chuyên trách Đoàn Thanh niên – SĐT: 0907.281.081)./.

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

                    ỦY VIÊN

                     (Đã ký)

           Nguyễn Minh Nhật