[ĐHNH_BTTTT] Đến thời điểm hiện tại, công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2019 đã được Ban chấp hành Hội Sinh viên chuẩn bị khá đầy đủ và chu đáo với không khí vô cùng náo nhiệt.

Để buổi Đại hội được diễn ra tốt đẹp Ban chấp hành đã sớm đẩy mạnh triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cũng như chọn lựa thời gian, địa điểm, các nội dung chính của Đại hội. Công tác chuẩn bị văn kiện phục vụ Đại hội đã được Ban chấp hành Hội Sinh viên chuẩn bị tương đối hoàn chỉnh; đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp văn kiện để bổ sung và hoàn chỉnh.

Bên cạnh việc chuẩn bị các văn kiện của Đại hội, Ban chấp hành còn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội Đại biểu Hôi Sinh viên Việt Nam trường Đại học Ngân Hàng lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2019 gắn với những hình thức phong phú đảm bảo tính chặt chẽ, nghiêm túc.

Ngoài ra, công tác hậu cần cũng được chuẩn bị khá chu đáo về các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm phục vụ tốt cho Đại hội.

C360_2017-12-15-12-56-20-650

IMG20171215093145

Một số hình ảnh về công tác chuẩn bị Đại Hội Đại biểu Hội Sinh viên lần thứ VI

Theo như dự kiến, Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2019 sẽ được diễn ra vào ngày 17 tháng 12 năm 2017 tại Hội trường lớn trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo cùng sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban chấp hành chúc Đại hội sẽ diễn ra thành công tốt đẹp để tìm ra một thế hệ mới tiếp tục phát triển Hội Sinh viên ngày một vững mạnh hơn.

B4T_Nương Đoàn