CÔNG TÁC TỔ CHỨC

BUỔI HỌC TẬP 6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM HỌC 2018 – 2019 Triển khai công tác Đoàn và phòng trào Thanh niên năm học 2018 –...
Xem chi tiết »
CÔNG TÁC TỔ CHỨC

THÔNG BÁO V/v Công bố thể lệ và tuyển học viên Chương trình đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo nguồn cho Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường

TẢI MẪU ĐĂNG KÝ: ĐƠN ĐĂNG KÝ...
Xem chi tiết »

QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Đoàn giám sát việc xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 – 2019

Số: 327/QĐ/ĐTN-BTC ngày 28/10/2018 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Đoàn giám sát việc xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh...
Xem chi tiết »

KẾ HOẠCH Giám sát việc xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 – 2019; triển khai thực hiện Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2019-2022.

Số: 03-KH/ĐTN-UBKT ngày 24/10/2018 Căn cứ Chương trình 320-CTr/ĐTN-BTV, ngày 15/10/2018 của Ban Chấp hành Đoàn trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM về Chương trình công tác Đoàn và phong...
Xem chi tiết »

HƯỚNG DẪN Thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội

Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD-TWĐTN-BTG ngày 04/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương đoàn về việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần...
Xem chi tiết »

THÔNG BÁO V/v nộp hồ sơ xét danh hiệu “Nhà giáo trẻ – Viên chức trẻ tiêu biểu” cấp Trường năm 2018

BCH Đoàn trường thông báo đến các cơ sở Đoàn v/v nộp hồ sơ xét danh hiệu “Nhà giáo trẻ – Viên chức trẻ tiêu biểu” cấp Trường năm...
Xem chi tiết »

[PHÁT ĐỘNG] Cuộc vận động xây dựng phong cách Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Hội Sinh viên Việt Nam Trường năm học 2018-2019

Số: 319-KH/ĐTN-HSV ngày 03/10/2018 ————————————————————- Với mục đích thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;...
Xem chi tiết »
Designed&Supported by CONTENTAZ.COM