THÔNG BÁO
V/V tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 2 năm học 2013 – 2014

Căn cứ theo thông báo từ văn phòng Đảng ủy về việc mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong tháng 5/2014
Căn cứ theo tiêu chuẩn giới thiệu học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và đối chiếu với danh sách do các cơ sở Đoàn giới thiệu.
Ban Tổ chức Đoàn trường đã tuyển chọn và thống nhất giới thiệu 55 gương Đoàn viên ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 2 năm học 2013 – 2014 theo danh sách đính kèm.

Ban Tổ chức Đoàn trường thông báo về thời gian và địa điểm tham dự lớp học cụ thể như sau:
– Thời gian: 2 ngày 17 và 18/5/2014 (thứ Bảy và Chủ Nhật)
+ Sáng: từ 7g30 đến 11g00
+ Chiều: từ 13g30 đến 17g00
– Địa điểm: Trường cao đẳng sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh
(số 182 Nguyễn Chí Thanh, quận 10, TP. Hồ Chí Minh)
– Trang phục: ăn mặc lịch sự, khuyến khích mặc đồng phục trường trong ngày khai giảng lớp học.

Ban Tổ chức Đoàn trường phân công đ/c Trần Hải Đăng (phó Bí thư Đoàn khoa quản trị kinh doanh, số ĐT: 0167.9899.774) và đ/c Trương Bá Minh Triết (bí thư chi Đoàn ĐH29QT02, số ĐT: 0933.865.925) chịu trách nhiệm điểm danh và phân phối tài liệu đến cho các thành viên tham gia lớp học.
Rất mong các cơ sở Đoàn và các Đoàn viên có tên trong danh sách nghiêm túc thực hiện theo tinh thần thông báo.
Trân trọng.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ

Phạm Thanh Tân

File đính kèm: TB học lớp nhận thức Đảng đợt 2 năm học 2013 2014