Căn cứ theo kế hoạch số 22/KH-HSV của Ban Thư ký Hội Sinh viên trường vể việc triển khai Phong trào “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” năm học 2017 – 2018, Tuyên dương “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” năm học 2016 – 2017;
Căn cứ vào nhu cầu tiếp nhận sinh viên thực tập của Ngân hàng TMCP Á Châu trong năm 2018;
Căn cứ vào công văn đề nghị phối hợp tổ chức hội thảo giữa của Ngân hàng TMCP Á Châu với Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

Căn cứ vào thông báo số 79 /TB-ĐHNH-TTHTSV của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Ngân hàng TMCP Á Châu tổ chức buổi hội thảo “THE NEXT BANKER 2018”;
Nhận thấy đây là cơ hội để “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” năm học 2016 – 2017 có cơ hội giao lưu, học hỏi và thực tập tại Ngân hàng, Ban Phong trào sinh viên Ngân hàng 5 tốt năm 2017 xin thông báo đến toàn thể “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” năm học 2016 – 2017 tham gia hội thảo “THE NEXT BANKER 2018” với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8g00, ngày 28 tháng 10 năm 2017 (Thứ 7)

2. Địa điểm: Hội trường lớn, Cơ sở 56, Hoàng Diệu 2, Thủ Đức

3. Đối tượng: Sinh viên Ngân hàng 5 tốt năm học 2016 – 2017

4. Trang phục: Áo sinh viên Ngân hàng 5 tốt năm 2017

Chi tiết nội dung buổi Hội thảo: TẠI ĐÂY
Ban Phong trào Sinh viên 5 tốt năm 2017 đề nghị Sinh viên Ngân hàng 5 tốt năm học 2016 – 2017 thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo.
Trân trọng./.