THÔNG BÁO
V/v vận động Hội viên, Sinh viên ký tên điện tử hưởng ứng
chương trình “Triệu trái tim, triệu chữ ký”
____

Hưởng ứng tuyên bố của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan dầu khí Hải Dương 981 vào vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phát động chương trình “Triệu trái tim, triệu chữ ký” trên trang điện tử http://hoilhtn.vibiendong.vn nhằm vận động ít nhất 01 triệu chữ ký thể hiện sự ủng hộ của các tầng lớp thanh niên đối với các lực lượng chức năng và ngư dân Việt Nam đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và các lợi ích hợp pháp của Việt Nam tại Biển Đông, đồng thời phản đối việc Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.

Đây là hoạt động có ý nghĩa giáo dục lòng yêu nước, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm gìn giữ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc cho hội viên, sinh viên thành phố. Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố thông báo triển khai thực hiện chương trình, cụ thể như sau:

1. Thời gian: từ ngày 14/6 đến ngày 13/7/2014

2. Thông điệp tuyên truyền: Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông bằng cách ký tên ủng hộ trong chương trình “Triệu trái tim, triệu chữ ký” trên trang điện tử http://hoilhtn.vibiendong.vn. Mỗi chữ ký điện tử sẽ ủng hộ 1.000 đồng để hỗ trợ lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân Việt Nam.

3. Cách thức tham gia:
Truy cập trang điện tử http://hoilhtn.vibiendong.vn và mục “Ký tên”; cung cấp các thông tin cơ bản theo yêu cầu và chọn “Ký tên”.

4. Tổ chức thực hiện:
Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố đề nghị Ban Thư ký Hội Sinh viên các trường đẩy mạnh tuyên truyền về ý mục đích, ý nghĩa của chương trình và vận động hội viên, sinh viên ký tên hưởng ứng chương trình “Triệu trái tim, triệu chữ ký”, cụ thể như sau:
– Tuyên truyền, giới thiệu về chương trình trên các trang tin điện tử, bảng tin của đơn vị.
– Thông tin chương trình đến các cơ sở Hội trực thuộc, phát động hội viên, sinh viên ký tên hưởng ứng.
– Tổ chức các điểm ký tên tập trung tại khuôn viên, phòng máy trường vào những thời gian thích hợp.
– Lồng ghép việc tổ chức ký tên hưởng ứng chương trình trong các hoạt động phong trào do đơn vị tổ chức trong thời gian trên.
– Các cấp bộ Hội tăng cường thông tin, truyền thông đến cộng đồng du học sinh, bạn bè quốc tế, ký tên ủng hộ chương trình; đăng tải bản dịch 12 thứ tiếng nội dung Tuyên bố của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phản đối hành vi Trung Quốc đưa giàn khoan dầu khí Hải Dương 981 vào vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Các đơn vị tổ chức thực hiện chương trình, thực hiện báo cáo và hình ảnh tổ chức tại đơn vị về Hội sinh viên thành phố trước ngày 15/7/2014. Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố đề nghị Ban Thư ký Hội Sinh viên các trường tổ chức tốt các hoạt động theo nội dung thông báo.

 TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TP
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Kiều Hưng

Untitled