Nằm trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2012 – 2013 của Đoàn trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các cơ sở Đoàn về việc mở lớp cảm tình Đoàn – đợt 1 năm 2013 như sau:

1. Đối tượng:

– Tất cả các sinh viên hệ Đại học và Cao đẳng chính quy đang theo học tại trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh chưa phải là Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Các giảng viên, cán bộ công nhân viên đang công tác tại trường từ 03 tháng trở lên.

– Các đối tượng đã là Đoàn viên nhưng bị mất hết hồ sơ (sổ Đoàn, Nghị quyết, thẻ Đoàn) và không có lý do giải trình chính đáng, không có xác nhận tham gia sinh hoạt tại bất kỳ cơ sở Đoàn nào trong thời gian 03 tháng gần nhất.

– Độ tuổi tham dự lớp cảm tình Đoàn từ đủ 16 tuổi đến không quá 30 tuổi.

2. Thời gian: Từ 18g00 đến 20g00 ngày 19/03/2013 (thứ Ba)

3. Địa điểm: Giảng đường A.001 – cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức

4. Yêu cầu:

– Bí thư chi Đoàn có trách nhiệm tổng hợp danh sách thanh niên chưa vào Đoàn tại đơn vị mình đang học tập, công tác, thu lệ phí tham dự lớp, xác nhận của Ban chấp hành chi Đoàn vào danh sách đề nghị cử đi học và gửi về các Đoàn khoa, với chi Đoàn khối quản lý phục vụ thì gửi trực tiếp về Ban Tổ chức Đoàn trường.

– Cán bộ phụ trách công tác tổ chức của các Đoàn khoa tổng hợp danh sách, lệ phí tham dự lớp và gửi về Đoàn trường trước 17g00 ngày 15/03/2013 (thứ Sáu)

– Lệ phí tham dự lớp là 25.000 đồng/ 01 người (bao gồm: sổ Đoàn, Nghị quyết, thẻ Đoàn viên, huy hiệu Đoàn, tài liệu học tập)

Ban Thường vụ Đoàn trường rất mong các cơ sở Đoàn nghiêm túc thực hiện tinh thần thông báo này để lớp học được diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng.