THÔNG BÁO

V/v chụp hình kỷ yếu sinh viên Ngân Hàng 5 tốt năm 2014

Căn cứ vào kế hoạch tuần lễ “Hành trình sinh viên 5 tốt”, Ban vận động sinh viên 5 tốt năm 2014 thông báo đến toàn thể sinh viên 5 tốt về việc chụp hình kỷ yếu sinh viên Ngân Hàng 5 tốt năm 2014 với những nội dung cụ thể như sau:

  1. I.                   Mục đích – yêu cầu – đối tượng:
  2. 1.      Mục đích:

–         Ghi dấu lại hình ảnh sinh viên Ngân Hàng 5 tốt năm 2014 các cấp.

–         Chuẩn bị cho đêm vinh danh sinh viên Ngân Hàng 5 tốt năm 2014.

  1. 2.      Yêu cầu:

–         Sinh viên 5 tốt mặc đúng trang phục quy định (mặc áo sinh viên 5 tốt, quần tây sẫm màu)

–         Sinh viên 5 tốt tập trung đúng giờ chụp hình do ban tổ chức quy định.

  1. 3.      Đối tượng:

–         Sinh viên 5 tốt năm 2014 cấp Trường, cấp Liên chi hội.

  1. II.                Thời gian – địa điểm:
  2. Thời gian: 7h30 – 10h ngày 10/12/2014
  3. Địa điểm: Sảnh giảng đường A, ĐH Ngân Hàng TPHCM (cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức)
  4. III.             Nội dung:

–         Chụp hình chân dung sinh viên Ngân Hàng 5 tốt năm 2014 các cấp (cấp Trường và cấp Liên chi hội)

  1. IV.              Thành lập ban tổ chức:

–         Tất cả thành viên ban vận động sinh viên Ngân Hàng 5 tốt 2014.

–         Ban Thông Tin Truyền Thông.

TM. BAN VẬN ĐỘNG SINH VIÊN 5 TỐT

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

PHẠM THỊ MINH KHÁNH