Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần V (2015 – 2020) và Hướng dẫn số 133 HD/TWHSV ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung Ương Hội Sinh viên Việt Nam về hướng dẫn thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2013 – 2018, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Hướng đến kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (16/12/1976 – 16/12/2016).

– Thực hiện khẩu hiệu hành động của Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ
2013 -2018: “Sinh viên Việt Nam thi đua học tập – sáng tạo – tình nguyện – hội nhập”. 

– Hưởng ứng Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, tạo sự chuyển biến tích cực trong sinh viên về các mặt đạo đức, học tập, thể lực, kỹ năng, hội nhập, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

2. Yêu cầu:

– Phong trào “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” phải được triển khai rộng rãi trong Hội viên, sinh viên tại tất cả các cơ sở Hội.

– 100% Liên chi Hội Sinh viên các khoa triển khai tổ chức hiệu quả phong trào “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt”có giải pháp đôn đốc, bám sát kiểm tra, hỗ trợ để Hội viên, sinh viên thực hiện tốt các tiêu chí của phong trào “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt”. 

– 100% chi Hội triển khai và thực hiện sổ quản lý sinh viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu.

– Các hoạt động bình chọn “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” được thực hiện định kỳ, công khai, dân chủ từ cấp chi Hội, đến cấp Hội Sinh viên trường.

 Mỗi thành tích phải được chứng minh cụ thể. Riêng trình độ ngoại ngữ, chứng chỉ phải còn giá trị theo quy định.

– Tổ chức đêm tuyên dương “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” – trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn đảm bảo tính trang trọng và tiết kiệm.

         

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ:

1. Đối tượng

1.1. Đối tượng được triển khai:

– Toàn thể sinh viên hệ đại học chính quy, hệ liên thông đại học, hệ cao đẳng  trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.

1.2. Đối tượng tham gia:

– Là sinh viên thuộc các năm 2, 3, 4 hệ Đại học chính quy (khóa 31,30,29), hệ Liên thông Đại học (khóa 15), hệ Cao đẳng (khóa 27, 28) đang học tập tại trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.

2. Cách thức đăng ký:

– Sinh viên có nguyện vọng xét tuyển thực hiện đăng ký trực tuyến theo từng Liên chi Hội Sinh viên tại link trên website: www.youth.buh.edu.vn  trước ngày 28/09/2016.

– Các ứng viên đủ tiêu chuẩn đạt danh hiệu sẽ được yêu cầu đối chứng bản gốc các loại giấy tờ trên tại sảnh giảng đường A và C trước ngày 28/09/2016.

         

III. THỜI GIAN VÀ LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN:

01/09 – 18/09: Triển khai và thực hiện tuyên truyền phong trào “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt”.

19/09 – 28/09: Bình chọn “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” năm học 2014 – 2015 ở cấp chi Hội. Gửi hồ sơ giấy hoàn chỉnh lên Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường để xét tuyên dương danh hiệu cấp Liên chi Hội và cấp trường.

30/9: Hạn chót bổ sung hồ sơ.

01/10 – 09/10: Hội đồng xét duyệt hồ sơ tham gia bình chọn “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” cấp Liên chi Hội và cấp trường.

10/10 – 13/10: Công bố kết quả bình chọn “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” và nhận phản hồi từ sinh viên.

14/10: Công bố kết quả chính thức cuối cùng, chốt danh sách gửi về Hội Sinh viên Thành phố.

15/10 – 16/10: Gặp mặt tất cả Sinh viên Ngân hàng 5 tốt.

17/10 – 30/10: Hành trình Sinh viên Ngân hàng 5 tốt.

04/11: Lễ tuyên dương Sinh viên Ngân hàng 5 tốt năm học 2015 – 2016 và phát động tiêu chí cho năm học 2016 – 2017.

Sau 04/11: Các hoạt động hậu tuyên dương.

Các hoạt động hậu tuyên dương sẽ được tổ chức và cập nhật thường xuyên tại website www.youth.buh.edu.vn  

         

IV. KHEN THƯỞNG:

“Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” là một danh hiệu cao quý, được trao cho những sinh viên có thành tích tốt trong học tập, hoạt động nghiên cứu khoa học và các hoạt động tình nguyện, hội nhập quốc tế. Mỗi sinh viên Ngân hàng 5 tốt năm học 2015 – 2016 sẽ nhận được: giấy chứng nhận, thư chúc mừng, khen thưởng của Hội Sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, được vinh danh trong Đêm tuyên dương Sinh viên Ngân hàng 5 tốt năm học 2015 – 2016.

– Đặc biệt, những sinh viên có thành tích nổi bật sẽ được giới thiệu xét chọn danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Thành và cấp Trung Ương.

– Danh hiệu Sinh viên được chấp nhận tại hầu hết các Ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh như một minh chứng cho thành tích học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động phong trào của sinh viên tại trường Đại học.

         

V. CÁCH THỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Chỉ đạo:

– NGƯT.PGS.,TS. Đoàn Thanh Hà – Phó Bí thư Đảng Ủy – Phó Hiệu trưởng nhà trường;

– Đ/c Phạm Thanh Tân – Bí thư Đoàn trường;

–  Đ/c Hoàng Trọng Hiệp – Chủ tịch Hội Sinh viên Trường.

2. Ban Tổ chức:

– Ban Thư ký Hội Sinh viên trường phân công đ/c Trần Hà Mi – Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường làm Trưởng ban Phong trào sinh viên Ngân hàng 5 tốt.

– Ban Chấp hành Liên chi Hội Sinh viên các khoa.

– Cùng các đ/c là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường

3. Cách thức tổ chức:

Ban Thư ký Hội sinh viên trường thống nhất giao cho Ban Phong trào Sinh viên Ngân hàng 5 tốt phụ trách vận động, tuyên truyền và tổ chức tuyên dương bằng các hình thức, hoạt động thiết thực, đảm bảo thích hợp và có hiệu ứng tốt trong sinh viên.