Nhằm mục đích đẩy mạnh phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong đông đảo các bạn Đoàn viên, sinh viên, đặc biệt là đối tượng cán bộ Đoàn các cấp.

Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến tất cả các cơ sở Đoàn và các CLB, đội, nhóm trực thuộc về việc cử đại diện tham dự lễ tuyên dương danh hiệu “Sinh viên ngân hàng 5 tốt” năm học 2012 – 2013 như sau:

1. Thời gian: từ 18g00 đến 20g00 ngày 07/11/2013 (thứ Năm)

2. Địa điểm: Hội trường lớn – cơ sở Thủ Đức

3. Thành phần được triệu tập:

– Tất cả các ủy viên ban chấp hành Đoàn trường đương nhiệm.

– Tất cả bí thư, phó bí thư các Đoàn khoa

– Bí thư, phó bí thư chi Đoàn khối quản lý phục vụ

– Mỗi chi Đoàn cử tối thiểu 01 đại diện trong ban chấp hành tham dự lễ.

– Ban chủ nhiệm các CLB, đội, nhóm trực thuộc Đoàn trường

4. Yêu cầu khi tham dự:

– Các cơ sở Đoàn có thể trực tiếp đăng ký tên của đại biểu sẽ tham dự lễ tuyên dương thông qua website Đoàn trường tại địa chỉ:

https://youth.buh.edu.vn/nhip-song-buers/letuyenduong5tot

– Khi tham gia vui lòng mặc đồng phục trường hoặc áo thanh niên Việt Nam, áo Hội sinh viên Việt Nam, áo truyền thống của các CLB, đội, nhóm.

– Các đại biểu liên hệ bàn lễ tân trước Hội trường để điểm danh trước khi vào dự. Những đơn vị không tiến hành đăng ký cũng như điểm danh cho ban tổ chức xem như không cử đại diện tham dự lễ tuyên dương. Văn phòng Đoàn trường sẽ có công văn phê bình gửi ban lãnh đạo khoa và chi ủy phụ trách các đơn vị. Đồng thời xem xét cắt giảm mức hỗ trợ hoạt động trong năm học 2013 – 2014 với các đơn vị không nghiêm túc tham dự lễ tuyên dương.

– Thông báo này thay cho thư triệu tập gửi về các cơ sở Đoàn, rất mong các đồng chí cán bộ Đoàn các cấp nghiêm túc thực hiện theo tinh thần thông báo.

Trân trọng.

ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẠI ĐÂY