HƯỚNG DẪN

Triển khai thực hiện Phong trào “Sinh viên 5 tốt”

năm học 2013-2014

————–

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần IX, nhiệm kỳ 2013 – 2018, về việc triển khai Phong trào “Sinh viên 5 tốt”, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn triển khai thực hiện cuộc vận động Sinh viên 5 tốt năm học 2013-2014, với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

– Thực hiện khẩu hiệu hành động của Hội Sinh Viên Việt Nam nhiệm kì 2013 -2018: “Sinh viên Việt Nam thi đua học tập – sáng tạo – tình nguyện – hội nhập”. 

– Từng bước chuyển Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” trở thành Phong trào“Sinh viên 5 tốt”

– Hưởng ứng Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, tạo sự chuyển biến tích cực trong sinh viên về các mặt đạo đức, học tập, thể lực, kỹ năng, hội nhập, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

– Tạo điều kiện, môi trường, động lực cũng như hỗ trợ cho sinh viên vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong; học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; rèn luyên thể chất, thể thao; cũng như các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và tích cực chủ động hội nhập quốc tế; trang bị hành trang cho con đường lập thân lập nghiệp, tạo công danh; đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, tệ nạn xã hội; khắc phục những hạn chế, yếu kém của sinh viên; xây dựng các điển hình tiên tiến trong sinh viên một cách rộng rãi, cụ thể, sát thực với tình hình mới.

2. Yêu cầu:

– Phong trào “Sinh viên 5 tốt” phải được triển khai rộng rãi trong Hội viên, sinh viên tại tất cả các cơ sở Hội, trên cơ sở kế thừa kết quả của các cuộc vận động “Sinh Viên 5 tốt” những năm vừa qua. Phong trào không những phải đi vào chiều sâu mà còn phải được nhân ra chiều rộng, phát hiện được nhân tố tích cực để động viên, khen thưởng, và trở thành một danh hiệu cao quý mà mỗi sinh viên đều mong muốn phấn đấu đạt được.

– 100% Liên chi hội Sinh viên các Khoa triển khai tổ chức hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”có giải pháp đôn đốc, bám sát kiểm tra, hỗ trợ để Hội viên, sinh viên thực hiện tốt các tiêu chí của phong trào “Sinh viên 5 tốt”. 

– 100% chi hội triển khai và thực hiện sổ quản lý sinh viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu.

– Các hoạt động bình chọn “Sinh viên 5 tốt” được thực hiện định kỳ, công khai, dân chủ từ chi hội, đến cấp Hội sinh viên trường.

– Mỗi thành tích phải được chứng minh cụ thể. Riêng trình độ ngoại ngữ, chứng chỉ phải còn giá trị theo quy định.

– Tổ chức đêm tuyên dương thực sự đêm hội của “Sinh viên 5 tốt” – trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn đảm bảo tính trang trọng và tiết kiệm.

II. NỘI DUNG  BÌNH CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT” CẤP TRƯỜNG:

Đối tượng:

Là sinh viên thuộc các năm 2, 3, 4 hệ đại học chính quy tập trung (Khóa 27,28,29), hề Cao Đẳng (Khóa 26,27) đang học tập tại trường ĐH Ngân Hàng TP.HCM

Tiêu chuẩn bình chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”:

1. ĐẠO ĐỨC TỐT

1.1. Tiêu chuẩn cấp liên chi hội:

– Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, địa phương cư trú và những nơi công cộng.

– Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng, Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên do đơn vị tổ chức; Có lối sống lành mạnh, văn minh, được tập thể Chi đoàn/Chi hội tín nhiệm.

– Nhận thức đầy đủ và đúng đắn các chủ trương, chính sách, sứ mạng, chiến lược phát triển của đơn vị; Đi đầu trong việc thực hiện, tuyên truyền, tạo sức lan tỏa trong tập thể, cộng đồng xung quanh về các chủ trương, chính sách, sứ mạng và chiến lược phát triển nêu trên.

– Điểm rèn luyện năm học 2013 – 2014 đạt từ 70 điểm trở lên.

– Điểm trung bình chung các môn chính trị tư tưởng năm học 2013– 2014 (nếu có) đạt từ 5/10trở lên.

1.2. Tiêu chuẩn cấp trường:

Điểm rèn luyện năm học 2013 – 2014 đạt từ 75 điểm trở lên.

Đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau:

– Tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội (có xác nhận của Ban Chấp hành (BCH) Chi đoàn/Chi hội).

– Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc là đoàn viên ưu tú đã hoàn thành lớp nhận thức về Đảng.

– Tham gia Hiến máu nhân đạo trong năm học (có bản sao Giấy Chứng nhận Hiến máu nhân đạo kèm theo).

– Ban chủ nhiệm các clb đội nhóm hoạt động tình nguyện (có xác nhận của kèm theo).

– Là sinh viên tiêu biểu được nêu gương, biểu dương, khen thưởng trong các lĩnh vực được nhà trường, địa phương, nơi cư trú và các cơ quan, đơn vị khen thưởng (có bản sao giấy khen) hoặc được nêu gương trên các phương tiện đại chúng (có bản photo các giấy tờ kèm theo).

– Là thành viên tham gia cuộc thi Olympic Mac-Le cấp trường trở lên.

2. HỌC TẬP TỐT

2.1. Tiêu chuẩn cấp liên chi hội:

Riêng trong năm học 2013 – 2014, điểm trung bình chung học tập đạt từ 6.5/10 trở lên đồng thời không nợ môn. (kèm theo bảng điểm có xác nhận của Phòng Đào tạo), .

– Là hạt nhân trong việc khuyến khích, tạo phong trào thi đua học tập, nghiên cứu, sáng tạo.

– Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn, tích cực; Sẵn sàng và tích cực tham gia học nhóm, giúp đỡ bạn bè (được thể hiện trong Biên bản bình xét của Chi đoàn/Chi hội).

2.2. Tiêu chuẩn cấp trường:

Riêng trong năm học 2013 – 2014, điểm trung bình chung học tập đạt từ 7.0/10 trở lên. (kèm theo bảng điểm có xác nhận của Phòng Đào tạo).

Ưu tiên đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau:

– Có đề tài tham gia nghiên cứu khoa học các cấp.

– Tham gia sinh hoạt thường xuyên tại các Câu lạc bộ học thuật (hoạt động trên 6 tháng)

(có giấy chứng nhận của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ).

– Tham gia và đạt giải trong các cuộc thi học thuật từ cấp trường/cấp khoa trực thuộc trở lên.

– Có bài báo đăng trong các Tạp chí chuyên ngành phù hợp với ngành mà sinh viên đang theo học (Tạp chí Công nghệ Ngân Hàng).

– Tham gia và đạt giải trong kỳ thi Olympic môn học cấp khoa trở lên.

– Có sản phẩm sáng tạo được công nhận của các cơ quan chức năng (tên sản phẩm và giấy chứng nhận kèm theo).

– Là thành viên các đội tuyển tham gia thi cấp quốc gia, quốc tế.

3. THỂ LỰC TỐT

3.1 Tiêu chuẩn cấp liên chi hội:

– Điểm trung bình chung các môn giáo dục thể chất năm học 2013– 2014 (nếu có) đạt từ 5/10trở lên.Trong trường hợp năm học 2013 – 2014 sinh viên không học môn GDTC, sinh viên có thể sử dụng điểm trung bình chung của năm học gần nhất có học môn GDTC.

– Tham gia rèn luyện thể thao định kỳ tại 01 Câu lạc bộ/Đội/Nhóm thể thao (có xác nhận kèm theo)

* Đối với sinh viên khuyết tật: Tiêu chuẩn về thể lực gồm có tập thể dục hàng ngày hoặc rèn luyện ít nhất 01 môn thể thao dành cho người khuyết tật

– Có tinh thần thể thao và thường xuyên rèn luyện thể chất.

3.2 Tiêu chuẩn cấp trường:Đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau:

– Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” năm học 2013- 2014.

– Đạt chứng nhận tham gia các chương trình hội khỏe các cấp

– Đạt giải trong các cuộc thi thể thao/hội khỏe từ cấp khoa trở lên.

-Là thành viên đội tuyển các môn thể dục thể thao từ cấp trường trở lên (Ưu tiên sinh viên là vận động viên đạt huy chương trong các giải thi đấu cấp quốc gia, khu vực và quốc tế).

– Là Đội trưởng (hoặc Phụ trách đội) các đội tuyển Thể dục Thể thao hoặc Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thể dục Thể thao.

4. KỸ NĂNG TỐT:     

4.1. Tiêu chuẩncấp liên chi hội: Đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau

– Tham gia và hoàn thành ít nhất 01 khóa huấn luyện kỹ năng trong năm học (có bản sao giấy chứng nhận kèm theo).

– Tham gia tổ chức ít nhất 02 hoạt động của Đoàn – Hội cấp Liên chi đoàn – Liên chi hội trở lên (có xác nhận kèm theo).

– Tham gia hoạt động tích cực trong ít nhất 01 Câu lạc bộ/Đội/Nhóm (có xác nhận kèm theo).

– Là cán bộ Lớp, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên từ cấp Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn, Chi hội, Ban Cán sự lớp trở lên.

– Tham gia tích cực trong các phong trào do Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường/khoa phát động, xếp loạiđoàn viên, hội viên xuất sắc.

4.2. Tiêu chuẩn cấp trường: Đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau đây:

– Tham gia vào ít nhất 02 hoạt động tình nguyện trong năm học hoặc tham gia các chiến dịch tình nguyện lớn trong năm: Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, Tiếp sức mùa thi…(có Giấy chứng nhận kèm theo, hoặc có danh sách kèm theo)

– Đạt giải trong các cuộc thi về kỹ năng từ cấp trường/khoa trở lên.

– Được khen thưởng về hoạt động phong trào cấp UBND Quận/Huyện, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên cấp trường/khoa trở lên(có minh chứng kèm theo)

5. HỘI NHẬP TỐT

5.1. Tiêu chuẩn cấp liên chi hội:Đạt 2 trong các tiêu chuẩn sau

5.1.1.Tiêu chuẩn về Ngoại ngữ:

– Đạt chứng chỉ ngoại ngữ bằng B hoặc tương đương bằng B trở lên (đối với sinh viên năm thứ 1, 2), bằng C hoặc tương đương bằng C hoặc các chứng chỉ TOEIC 350 , IELTS 4.0, TOEFL iBT 59, TOEFL PBT 300 trở lên (đối với sinh viên năm thứ 3, thứ 4 và sinh viên hệ Cử nhân tài năng, Chất lượng cao).

– Hoặc tham gia trong các cuộc thi Olympic Ngoại ngữ từ cấp trường/khoa trực thuộc trở lên.

– Hoặc điểm trung bình chung các môn Ngoại ngữ (kể cả Ngoại ngữ chuyên ngành/học thuật) năm học 2013 – 2014 đạt từ 2.5/4.0 trở lên (nếu có). Trong trường hợp năm học 2013 – 2014 không học Ngoại ngữ thì sẽ lấy điểm trung bình chung của năm học gần nhất có học môn Ngoại ngữ.

5.1.2.Tiêu chuẩn về Tin học:

– Thành thạo tin học Văn phòng, có chứng chỉ đạt từ bằng A hoặc tương đương.

Hoặc tham gia trong các cuộc thi Olympic Tin học từ cấp trường/khoa trực thuộc trở lên(có minh chứng kèm theo).

– Hoặc đạt điểm trung bình chung các môn Tin học tính từ học kỳ I năm thứ nhất đến hết năm học 2013 – 2014 đạt từ 2.5/4.0 trở lên.

5.1.3. Tiêu chuẩn hội nhập khác:

– Là tình nguyện viên, thành viên chính thức tham gia các Hội nghị/Hội thảo, chương trình giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước (có xác nhận kèm theo).

-Tham gia các kì thi Hùng biện tiếng anh cấp khoa trở lên. (Có xác nhận kèm theo)

– Là tình nguyện viên của ít nhất 2 chương trình giao lưu và hợp tác quốc tế. (Có xác nhận kèm theo – không tính chung vào hoạt động Tình nguyện tốt).

– Tham gia các lớp tập huấn về văn hóa xã hội các quốc gia do ban quốc tế thành đoàn tổ chức (có xác nhận kèm theo). 

* Chú ý: Ngoài 2 trong các điều kiện trên, sinh viên phải là người năng động, sáng tạo, có tinh thần đổi mới và tinh thần cộng đồng; Là hạt nhân trong việc tổ chức tập hợp, tuyên truyền, vận động đoàn viên; Hạt nhân trong việc tổ chức các hoạt động phong trào tổ, đội, nhóm, Chi đoàn, Chi hội và cấp cao hơn nhằm lôi cuốn đoàn viên tham gia, tạo nên sự đoàn kết, gắn bó (được thể hiện trong Biên bản bình xét của Chi đoàn/Chi hội).

5.2. Tiêu chuẩn cấp trường: Đạt 2 trong các tiêu chuẩn sau

5.2.1.Tiêu chuẩn về Ngoại ngữ:

– Tham gia và đạt đủ tiêu chuẩn trong bài kiểm tra về kiến thức văn hóa, xã hội, lịch sử trong nước

–  Đạt chứng chỉ ngoại ngữ bằng B hoặc tương đương bằng B trở lên (đối với sinh viên năm thứ  2), bằng C hoặc tương đương bằng C hoặc các chứng chỉ  TOEIC 400, IELTS 4.0  trở lên (đối với sinh viên năm thứ 3, thứ 4 và sinh viên hệ Cử nhân tài năng, Chất lượng cao).

–  Hoặc tham gia trong các cuộc thi Olympic Ngoại ngữ từ cấp trường/ trở lên.

Hoặc điểm trung bình chung các môn Ngoại ngữ (kể cả Ngoại ngữ chuyên ngành/học thuật) năm học 2013 – 2014 đạt từ 8.0/10 trở lên (xét trong bảng điểm). Trong trường hợp năm học 2013 – 2014 không học Ngoại ngữ thì sẽ lấy điểm trung bình chung của năm học gần nhất có học môn Ngoại ngữ.

5.2.2.Tiêu chuẩn về Tin học:

– Thành thạo tin học Văn phòng, có chứng chỉ đạt từ bằng B hoặc tương đương.

Hoặc tham gia trong các cuộc thi Olympic Tin học từ cấp trường/khoa trực thuộc trở lên(có minh chứng kèm theo).

– Hoặc đạt điểm trung bình chung các môn Tin học tính từ học kỳ I năm thứ nhất đến hết năm học 2013 – 2014 đạt từ 8.0/10 trở lên.

5.2.3. Tiêu chuẩn hội nhập khác:

–  Là tình nguyện viên, thành viên chính thức tham gia các Hội nghị/Hội thảo, chương trình giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước (có xác nhận kèm theo).

– Tham gia  các kì thi Hùng biện tiếng anh cấp khoa trở lên. (Có xác nhận kèm theo)

– Là tình nguyện viên của ít nhất 2 chương trình giao lưu và hợp tác quốc tế. (Có xác nhận kèm theo – không tính chung vào hoạt động Tình nguyện tốt).

– Tham gia các lớp tập huấn về văn hóa xã hội các quốc gia do ban quốc tế thành đoàn tổ chức (có xác nhận kèm theo).

– Tham gia  giải khuyến khích trở lên trong các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, xã hội trong nước và thế giới các cấp.

* Chú ý: Ngoài 2 trong các điều kiện trên, sinh viên phải là người năng động, sáng tạo, có tinh thần đổi mới và tinh thần cộng đồng; Là hạt nhân trong việc tổ chức tập hợp, tuyên truyền, vận động đoàn viên; Hạt nhân trong việc tổ chức các hoạt động phong trào tổ, đội, nhóm, Chi đoàn, Chi hội và cấp cao hơn nhằm lôi cuốn đoàn viên tham gia, tạo nên sự đoàn kết, gắn bó (được thể hiện trong Biên bản bình xét của Chi đoàn/Chi hội).

*Đối với các môn ngoại ngữ khác, tiêu chuẩn xét duyệt tương đương:

Tiếng Nhật, tiếng Hoa:

Tiếng Nhật JLPT  N4
Tiếng Hoa HSK        cấp độ 3      

 

 


*Tiêu chuẩn khác: đạt ít nhất 1 trong các tiêu chuẩn sau:

+ Đạt giải khuyến khích trở lên các cuộc thi ngoại ngữ từ  CLB/Đ/Nhóm tổ chức trở lên hoặc có tên trong danh sách kết quả cao top 20 thí sinh tham gia đối với các cuộc thi quy mô cấp trường trở lên.

+ Khuyến khích chứng chỉ ngoại ngữ khác: Nhật, Hoa, Hàn…

+ Là tình nguyện viên, thành viên chính thức tham gia các chương trình giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước có xác nhận của đơn vị tổ chức..

Ngoài các tiêu chuẩn trên, ưu tiên xét chọn những sinh viên có các tiêu chuẩn sau:

– Tham gia tích cực các hoạt động Đoàn – Hội, có giấy chứng nhận hoặc giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác

– Tham gia hiến máu tình nguyện ít nhất 2 lần trong năm

– Có hành động dũng cảm cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp người neo đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong tình trạng nguy hiểm và cấp thiết được khen thưởng, biểu dương từ cấp xã, phường trở lên hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

– Là thanh niên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

– Tham gia và đạt từ giải khuyến khích trở lên giải trong các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, xã hội trong nước và thế giới từ cấp trường trở lên.

III. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, XÉT CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT”:

1.Phương pháp đánh giá, xét chọn

– Hội Sinh viên trường căn cứ Hướng dẫn của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh xây dựng tiêu chuẩn “Sinh viên 5 tốt”; công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt đối với các hội viên, sinh viên đăng ký, thực hiện và đạt các tiêu chuẩn đặt ra.

– Việc xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” được tiến hành thông qua Hội đồng xét chọn các cấp. Thành phần Hội đồng xét chọn các cấp cụ thể như sau:

– Cấp Chi hội:.

·        Đối với các khoa thành phần: Ban Chấp hành Chi Hội, Bí thư Chi Đoàn, Lớp trưởng, Giáo viên chủ nhiệm.

-Cấp Liên chi Hội: Liên chi Hội trưởng, các Liên chi Hội phó, Bí thư Đoàn khoa, đại diện Chi ủy –  Ban Chủ nhiệm khoa

– Cấp trường: Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, đại diện Ban Thường vụ Đoàn trường, đại diện phòng Công tác Chính trị sinh viên, đại diện Phòng Đào tạo. Mời lãnh đạo Đảng ủy – Ban Giám hiệu nhà trường làm lãnh đạo Hội đồng.

– Danh hiệu“Sinh viên 5 tốt” cấp khoa do Ban Thư ký Hội Sinh viên trường công nhận, tặng Giấy Chứng nhận; cấp trường do Ban giám hiệu tặng Giấy khen.

2.Quy trình xét chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp trường :

Bước 1: Ứng viên thực hiện đăng kí trực tuyến tại:

https://docs.google.com/forms/d/1YP-FJX53htKbE3nDvDlUKn3ODXvIoWXCaGgVcU-OtdM/viewform

 Liên chi hội sinh viên các Khoa cụ thể hóa kế hoạch của Hội Sinh viên trường. Triển khai, tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể Hội viên, sinh viên các chi hội trực thuộc về chương trình “Sinh viên 5 tốt”, tiến hành cho sinh viên đăng ký thực hiện chương trình, có biện pháp hiệu quả để kiểm tra, đôn đốc song song với việc hỗ trợ cho các sinh viên đăng kí xét chọn “ Sinh viên 5 tốt”.

Bước 2: Hội đồng bình chọn chi hội họp xét tổng hợp những hồ sơ đạt tiêu chuẩn gửi lên Liên chi hội sinh viên Khoa

 Bước 3: Hội đồng bình chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp khoa họp để xét chọn sinh viên hội đủ các tiêu chuẩn được qui định. Hoàn thành hồ sơ và gửi công văn giới thiệu về Hội Sinh viên trường.

Hồ sơ “Sinh viên 5 tốt” gồm:

– Phiếu thông tin Sinh viên Ngân hàng 5 tốt. 

File đính kèm:Phiếu thông tin SV5T 2014

– Bảng điểm năm học 2013 – 2014 có chứng nhận của phòng đào tạo (bảng điểm gần nhất trong thời hạn xét duyệt)

 – 2 ảnh 3×4, 1 ảnh chân dung, file hình ảnh chứng minh các hoạt động đã tham gia có ghi chú khi có yêu cầu của BTC

– Bản photo chứng chỉ ngoại ngữ/ tin học.

–  Bản  photo các  loại  giấy  chứng  nhận,  giấy  khen  và  các  minh  chứng  về thành tích khác (nếu có).

* Các ứng cử viên mang theo tất cả giấy tờ gốc để đối chứng ngay tại văn phòng Hội Sinh Viên trường.

Bước 4: Hội Sinh viên trường sẽ tổng hợp các hồ sơ và thành lập hội đồng cấp trường xét chọn và đề nghị bằng khen các cấp, giấy chứng nhận cho sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt

Bước 5: Hội sinh viên trường tổ chức tuyên dương điển hình “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt năm học 2013-2014” trong Đêm truyền thống Kỷ niệm ngày thành lập Trường Đại học Ngân Hàng Tp Hồ Chí Minh” vào ngày 16/12/2014

* Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ địa chỉ email Ban vận động để được hỗ trợ: bvdsinhvien5tot.buh@gmail.com

 3.Tiến độ thực hiện:

–         12/09 – 18/10: Triển khai và tuyên truyền cho Phong trào “Sinh viên 5 tốt”

–         18/10 – 26/10: Tổ chức mô hình “Lớp học 5 tốt” + bình chọn “Sinh viên Ngân                hàng 5 tốt” cấp Chi Hội.

–         26/10 – 12/11: Gửi hồ sơ giấy “Sinh viên 5 tốt” hoàn chỉnh về Vp Đoàn TN – Hội SV trường.

–         16/11            :  Hạn chót bổ sung hồ sơ.

–         16/11- 26/11:  Hội đồng xét duyệt hồ sơ tham gia bình chọn “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt”.

–         26/11-30/11: Công bố kết quả bình chọn “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” và nhận phản hồi từ sinh viên.

–         1/12: Công bố kết quả chính thức cuối cùng, chốt danh sách gửi về HSV thành phố.

–         3/12 : Gặp mặt tất cả sinh viên ngân hàng 5 tốt năm 2014.

–         6/12 -10/12:  Hoat động tuần lễ 5 tốt

–         10/12-16/12: Công tác chuẩn bị Lễ Tuyên dương sinh viên Ngân hàng 5 tốt.

–         16/12 :           Lễ tuyên dương Sinh viên Ngân Hàng 5 tốt

–         Từ 16/12 trở đi:  Các hoạt động hậu tuyên dương.

 

 

TM. BAN THƯ KÝ HSV TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

Phạm Chí Công