Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần IX, nhiệm kỳ 2013 – 2018, về việc triển khai Phong trào “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt”, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn bình chọn danh hiệu Sinh viên Ngân hàng 5 tốt năm học 2015 – 2016, với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG, DANH HIỆU:

1. Mục đích:

– Hướng đến kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (16/12/1976 – 16/12/2016), hưởng ứng chủ đề năm học “Năm sinh viên sáng tạo”.

– Thực hiện khẩu hiệu hành động của Hội Sinh Viên Việt Nam nhiệm kì 2013 -2018: “Sinh viên Việt Nam thi đua học tập – sáng tạo – tình nguyện – hội nhập”. 

– Hưởng ứng Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, tạo sự chuyển biến tích cực trong sinh viên về các mặt đạo đức, học tập, thể lực, kỹ năng, hội nhập, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

2. Yêu cầu:

– Phong trào “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” phải được triển khai rộng rãi trong Hội viên, sinh viên tại tất cả các cơ sở Hội

100% chi Hội triển khai và thực hiện sổ quản lý sinh viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu.

– 100% Liên chi Hội Sinh viên các Khoa triển khai tổ chức hiệu quả phong trào “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt”có giải pháp đôn đốc, bám sát kiểm tra, hỗ trợ để Hội viên, sinh viên thực hiện tốt các tiêu chí của phong trào “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt”. 

– Các hoạt động bình chọn “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” được thực hiện định kỳ, công khai, dân chủ từ cấp chi Hội, đến cấp Hội Sinh viên trường.

– Mỗi thành tích phải được chứng minh cụ thể. Riêng trình độ ngoại ngữ, chứng chỉ phải còn giá trị theo quy định.

– Tổ chức đêm tuyên dương thực sự đêm hội của “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” – trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn đảm bảo tính trang trọng và tiết kiệm.

3. Đối tượng tham gia:

– Là sinh viên thuộc các năm 2, 3, 4 hệ Đại học chính quy (khóa 31,30,29), liên thông Đại học (khóa 15), hệ Cao đẳng (khóa 27, 28) đang học tập tại trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.

4. Danh hiệu:

– Cá nhân: Sinh viên 5 tốt cấp chi Hội, Sinh viên 5 tốt cấp liên chi Hội, Sinh viên 5 tốt cấp trường, Sinh viên 5 tốt tiêu biểu.

– Tập thể: Tập thể Sinh viên 5 tốt.

 

II. NỘI DUNG BÌNH CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN NGÂN HÀNG 5 TỐT”:

2.1. ĐẠO ĐỨC TỐT

2.1.1. Tiêu chuẩn cấp liên chi Hội:

Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.

– Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, lớp, quy định của địa phương cư trú và những nơi công cộng.

– Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng, tuần sinh hoạt công dân – sinh viên do đơn vị tổ chức.

– Có lối sống lành mạnh, văn minh, được tập thể chi Đoàn/chi Hội tín nhiệm.

 Điểm rèn luyện năm học 2015 – 2016 đạt từ 70 điểm trở lên.

2.1.2. Tiêu chuẩn cấp trường:

– Đạt tiêu chuẩn cấp liên chi Hội.

– Điểm rèn luyện năm học 2015 – 2016 đạt từ 80 điểm trở lên.

– Xếp loại Đoàn viên: Xuất sắc.

– Đạt ít nhất 1 trong các tiêu chuẩn sau:

+ Tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội (có xác nhận của Đoàn khoa/ Liên chi Hội/ Câu Lạc bộ- Đội- Nhóm).

+ Là thành viên chính thức đội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ cấp khoa trở lên.       

+ Có tham luận, bài viết được trình bày tại các diễn đàn học thuật cấp trường trở lên về các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp hoặc là điển hình được biểu dương trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ Có hành động dũng cảm cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp người neo đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong tình trạng nguy hiểm và cấp thiết được khen thưởng, biểu dương từ trường, cấp xã, phường trở lên hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

2.2. HỌC TẬP TỐT

2.2.1. Tiêu chuẩn cấp liên chi Hội:

– Điểm trung bình chung học tập năm học 2015 – 2016 đạt từ 6.7/10 trở lên đồng thời không nợ môn (kèm theo bảng điểm có xác nhận của Phòng Đào tạo).

– Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn, tích cực.

2.2.2. Tiêu chuẩn cấp trường:

          – Điểm trung bình chung học tập năm học 2015 – 2016 đạt từ 7.5/10 trở lên, đồng thời không nợ môn (kèm theo bảng điểm có xác nhận của Phòng Đào tạo).

– Đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau:

+ Có đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

+ Tham gia sinh hoạt thường xuyên tại các Câu lạc bộ học thuật (hoạt động trên 6 tháng) (có giấy chứng nhận của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ).

+ Tham gia và đạt giải trong các cuộc thi học thuật từ cấp khoa trực thuộc trở lên.

+ Có bài đăng trong các Tạp chí chuyên ngành,hội thảo phù hợp với ngành mà sinh viên đang theo học.(có phụ lục và bài viết được đăng kèm theo)

+ Có sản phẩm sáng tạo được công nhận của các cơ quan chức năng (tên sản phẩm và giấy chứng nhận kèm theo).

+ Là thành viên các đội tuyển tham gia cuộc thi về học thuật từ cấp trường trở lên.

2.3. THỂ LỰC TỐT

2.3.1. Tiêu chuẩn cấp liên chi Hội:

– Hoàn thành môn Giáo dục thể chất năm học 2015 – 2016 hoặc tham gia 1 cuộc thi thể thao/ hội khỏe các cấp.

– Có tinh thần thể thao và thường xuyên rèn luyện thể chất. (có minh chứng)

* Đối với sinh viên khuyết tật: Tiêu chuẩn về thể lực gồm có tập thể dục hằng ngày hoặc rèn luyện ít nhất 01 môn thể thao dành cho người khuyết tật.

2.3.2. Tiêu chuẩn cấp trường: Đạt ít nhất 1 trong các tiêu chuẩn sau:

– Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” năm học 2015 – 2016.

– Đạt giải trong các cuộc thi thể thao/ hội khỏe từ cấp khoa trở lên.

– Điểm trung bình chung các môn Giáo dục thể chất năm học 2015 – 2016 đạt từ 8.0/10 trở lên. Trong trường hợp năm học 2015 – 2016 không học môn GDTC, sinh viên có thể sử dụng điểm trung bình chung môn GDTC của năm học gần nhất.

– Là thành viên đội tuyển các môn thể dục thể thao từ cấp trường trở lên.

– Là đội trưởng hoặc phụ trách các đội tuyển Thể dục Thể thao hoặc ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Thể dục Thể thao.

2.4. TÌNH NGUYỆN TỐT   

2.4.1. Tiêu chuẩn cấp liên chi Hội:

– Tham gia ít nhất 03 ngày tình nguyện trong năm (có xác nhận).

2.4.2. Tiêu chuẩn cấp trường:

Đạt ít nhất 1 trong các tiêu chuẩn sau:

 – Hoàn thành một trong các chiến dịch, chương trình sau: Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Chiến dịch Xuân tình nguyện, chương trình Tiếp sức mùa thi, Hiến máu tình nguyện.

– Tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện trong năm (có xác nhận).

– Được giấy khen cấp trường trở lên về hoạt động tình nguyện.

2.5. HỘI NHẬP TỐT

2.5.1. Tiêu chuẩn cấp liên chi Hội:

Đạt 2 trong các tiêu chuẩn sau:

Tiêu chuẩn về Ngoại ngữ:

– Đạt chứng chỉ ngoại ngữ bằng A, tương đương bằng A trở lên hoặc các chứng chỉ TOIEC 350IELTS 3.5TOEFL iBT 40TOEFL PBT 400 trở lên.

– Hoặc tham gia trong các cuộc thi về Ngoại ngữ từ cấp khoa trực thuộc trở lên.

– Hoặc điểm trung bình chung các môn Ngoại ngữ cả năm học 2015 – 2016 đạt từ 6.5/10 trở lên. Trong trường hợp năm học 2015 – 2016 không học Ngoại ngữ thì sẽ lấy điểm trung bình chung môn Ngoại ngữ của năm học gần nhất.

Tiêu chuẩn về Tin học:

– Thành thạo tin học Văn phòng, có chứng chỉ đạt từ bằng A hoặc tương đương.

– Hoặc tham gia trong các cuộc thi về Tin học từ cấp khoa trực thuộc trở lên.

– Hoặc đạt điểm trung bình môn Tin học năm học 2015 – 2016 đạt từ 6.5/10 trở lên. Trong trường hợp năm học 2015 – 2016 không học Tin học thì sẽ lấy điểm trung bình chung môn Tin học của năm học gần nhất.

Tiêu chuẩn về kỹ năng:

 – Tham gia 01 cuộc thi về kỹ năng từ cấp khoa trở lên.

 – Hoặc tham gia 02 hoạt động của Đoàn – Hội cấp Đoàn khoa – Liên chi Hội trở lên.

– Hoặc là thành viên 1 Câu lạc bộ (Câu lạc bộ kỹ năng hoặc câu lạc bộ sở thích) .

2.5.2. Tiêu chuẩn cấp trường:

Đạt ít nhất 03 trong các tiêu chuẩn sau:

Tiêu chuẩn về Ngoại ngữ:

– Đạt chứng chỉ ngoại ngữ bằng B; tương đường bằng B hoặc các chứng chỉ TOEIC 450IELTS 4.5TOEFL iBT 45TOEFL PBT 450 trở lên.

– Hoặc tham gia các cuộc thi về Ngoại ngữ từ cấp trường trực thuộc trở lên.

– Hoặc điểm trung bình chung các môn Ngoại ngữ cả năm học 2015 – 2016 đạt từ 8.0/10 trở lên. Trong trường hợp năm học 2015 – 2016 không học Ngoại ngữ thì sẽ lấy điểm trung bình chung môn Ngoại ngữ của cả năm học gần nhất.

Tiêu chuẩn về Tin học:

– Thành thạo tin học Văn phòng, có chứng chỉ đạt từ bằng B hoặc tương đương.

– Hoặc tham gia trong các cuộc thi về tin học từ cấp khoa trực thuộc trở lên.

– Hoặc đạt điểm trung bình môn Tin học cả năm học 2015 – 2016 đạt từ 8.0/10 trở lên. Trong trường hợp năm học 2015 – 2016 không học Tin học thì sẽ lấy điểm trung bình chung môn Tin học của cả năm học gần nhất.

Tiêu chuẩn về kỹ năng:

– Tham gia và hoàn thành ít nhất 01 khóa huấn luyện kỹ năng.

– Hoặc đạt giải trong các cuộc thi về kỹ năng từ cấp trường/khoa trở lên.  – Hoặc nhận giấy khen của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường trở lên khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên hoặc công tác Hội và phong trào sinh viên.

– Hoặc là cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên từ cấp Đoàn khoa, Liên chi Hội trở lên.

– Hoặc tham gia hoạt động tích cực trong ít nhất 01 Câu lạc bộ/ Đội/ Nhóm.

– Hoặc là thành viên ban tổ chức ít nhất 01 chương trình từ cấp khoa trở lên.

Tiêu chuẩn về giao lưu quốc tế:

– Tham gia ít nhất 01 hoạt động giao lưu quốc tế: Hội nghị, Hội thảo quốc tế, các chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước.

2.6. TIÊU CHUẨN ƯU TIÊN

Ngoài các tiêu chuẩn trên, Hội đồng bình chọn ưu tiên xét chọn những sinh viên có các tiêu chuẩn sau:

– Thành viên tham gia các cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế.

– Là thanh niên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

– Tham gia và đạt từ giải khuyến khích trở lên giải trong các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, xã hội trong nước và thế giới từ cấp trường trở lên.

III. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, XÉT CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN NGÂN HÀNG 5 TỐT”:

1.Phương pháp đánh giá, xét chọn:

– Hội Sinh viên trường căn cứ Hướng dẫn của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh xây dựng tiêu chuẩn “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt”; công nhận danh hiệu “Sinh viên Ngân hàng5 tốt” đối với các hội viên, sinh viên đăng ký, thực hiện và đạt các tiêu chuẩn đặt ra.

– Việc xét chọn danh hiệu “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” được tiến hành thông qua Hội đồng xét chọn các cấp. Thành phần Hội đồng xét chọn các cấp cụ thể như sau:

+ Cấp Liên chi Hội: Liên chi Hội trưởng, các Liên chi Hội phó, Bí thư Đoàn khoa, đại diện Chi ủy – Ban Chủ nhiệm khoa.

+ Cấp trường: Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, đại diện Ban Thường vụ Đoàn trường, đại diện phòng Công tác sinh viên, đại diện Phòng Đào tạo. Mời lãnh đạo Đảng ủy – Ban Giám hiệu nhà trường làm lãnh đạo Hội đồng.

– Danh hiệu“Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” cấp Trường, Liên chi Hội do Ban Thư ký Hội Sinh viên trường công nhận, tặng Giấy Chứng nhận.

– Hội Sinh viên trường đề xuất Hiệu trưởng nhà trường tặng Giấy khen đối với sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” cấp trường.

2. Quy trình xét chọn “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” :

Bước 1: Liên chi hội sinh viên các Khoa cụ thể hóa kế hoạch của Hội Sinh viên trường, triển khai, tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể Hội viên, sinh viên các chi hội trực thuộc về phong trào “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt”, tiến hành cho sinh viên đăng ký thực hiện chương trình, có biện pháp hiệu quả để kiểm tra, đôn đốc song song với việc hỗ trợ cho các sinh viên đăng kí xét chọn “ Sinh viên Ngân hàng 5 tốt”. Ứng viên thực hiện đăng kí trực tuyến và nộp hồ sơ giấy về cho Hội đồng bình chọn.
(Link đăng kí online: Tại đây)

Bước 2: Hội đồng bình chọn chi hội họp xét tổng hợp những hồ sơ đạt tiêu chuẩn gửi lên Liên chi hội sinh viên Khoa

Bước 3: Hội đồng bình chọn “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” cấp khoa họp để xét chọn sinh viên hội đủ các tiêu chuẩn được qui định. Hoàn thành hồ sơ và gửi công văn giới thiệu về Hội Sinh viên trường.

HỒ SƠ “SINH VIÊN NGÂN HÀNG NĂM TỐT” GỒM:

– Bìa hồ sơ Sinh viên Ngân hàng 5 tốt  (Tải mẫu hồ sơ tại đây)

– Phiếu thông tin Sinh viên Ngân hàng 5 tốt (Tải mẫu phiếu thông tin tại đây)

– Bảng điểm năm học 2015 – 2016 có xác nhận của phòng đào tạo.

– 2 ảnh 3×4

– Bản photo chứng chỉ ngoại ngữ/ tin học.

– Bản photo các loại giấy chứng nhận, giấy khen và các minh chứng về thành tích khác (nếu có).

(Tải mẫu giấy xác nhận thành viên CLB tại đây)

– Giấy xác nhận thành tích hoạt đông (Tải mẫu giấy xác nhận tại đây)

LƯU Ý: Các ứng viên khi nộp hồ sơ phải mang giấy tờ gốc để đối chiếu.

Bước 4: Hội Sinh viên trường sẽ tổng hợp các hồ sơ và thành lập hội đồng cấp trường xét chọn và đề nghị bằng khen các cấp, giấy chứng nhận cho sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên Ngân hàng 5 tốt

Bước 5: Hội sinh viên trường tổ chức tuyên dương điển hình “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt năm 2015 – 2016

3.Tiến độ thực hiện:

01/09 – 18/09: Triển khai và thực hiện tuyên truyền phong trào “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt”.

19/09 – 28/09: Bình chọn “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” năm học 2014 – 2015 ở cấp chi Hội. Gửi hồ sơ giấy hoàn chỉnh lên Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường để xét tuyên dương danh hiệu cấp Liên chi Hội và cấp trường.

30/9: Hạn chót bổ sung hồ sơ.

01/10 – 09/10: Hội đồng xét duyệt hồ sơ tham gia bình chọn “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” cấp Liên chi Hội và cấp trường.

10/10 – 13/10: Công bố kết quả bình chọn “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” và nhận phản hồi từ sinh viên.

14/10: Công bố kết quả chính thức cuối cùng, chốt danh sách gửi về Hội Sinh viên Thành phố.

15/10 – 16/10: Gặp mặt tất cả Sinh viên Ngân hàng 5 tốt.

17/10 – 30/10: Hành trình Sinh viên Ngân hàng 5 tốt.

04/11: Lễ tuyên dương Sinh viên Ngân hàng 5 tốt năm học 2015 – 2016 và phát động tiêu chí cho năm học 2016 – 2017.

Sau 04/11: Các hoạt động hậu tuyên dương.