10868250_610447399084894_7850949758851907140_n

KẾ HOẠCH
V/v tổ chức Hội thảo chuyên đề Kĩ năng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần IX, nhiệm kỳ 2013 – 2018, về việc triển khai Phong trào “Sinh viên 5 tốt”, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh cùng với Ban vận động sinh viên Ngân hàng 5 tốt triển khai thực hiện tổ chức chương trình “Hội thảo chuyên đề kĩ năng” nhằm hưởng ứng phong trào “ Sinh viên 5 tốt” về tiêu chuẩn Kĩ năng và Hội nhập. Nội dung cụ thể như sau:
1 MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1.1 Mục đích:
– Thực hiện khẩu hiệu của Hội Sinh Viên Việt Nam nhiệm kì 2013 -2018: “Sinhviên Việt Nam thi đua học tập – sáng tạo – tình nguyện – hội nhập”.
– Từng bước chuyển Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” trở thành Phong trào“Sinh viên 5 tốt”.
– Hưởng ứng Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác.
_ Tạo điều kiện, môi trường, động lực cũng như hỗ trợ cho sinh viên học tập, rèn luyện các kỹ năng.
– Hướng đến Hội nhập ASEAN 2015 (AEC 2015).
1.2 Yêu cầu:
-Các thành viên trong ban vận động triển khai chương trình theo đúng kế hoach.
– Các ứng viên xét tuyển “Sinh viên 5 tốt” tham dự chương trình.
– Tổ chức trang trọng, thân mật, vui vẻ tạo được sự gắn kết giữa các sinh viên tham gia .
2 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
2.1 Thời gian dự kiến
– 18h00 – 22h00, thứ tư ngày 17/12/2014.
2.2 Địa điểm
– Giảng đường A006 – 56 Hoàng Diệu 2, Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh.
2.3 Thành phần tham dự
– Đối tượng tham gia: Sinh viên Ngân hàng 5 tôt và toàn thể sinh viên trường Đại học Ngân hàng.

ĐĂNG KÝ ONLINE TẠI ĐÂY

File đính kèm: KH Hội thảo Kĩ năng