KẾ HOẠCH
Tổ chức hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm học tập, nghiên cứu các môn học thuộc lĩnh vực tài chính – kế toán”

Kính gửi: Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Ngân Hàng TPHCM
Căn cứ vào kế hoạch số 01/KH-ĐTN về chương trình công tác năm của Đoàn khoa Thị trường chứng khoán năm học 2013 – 2014.
Ban chấp hành Đoàn khoa Thị trường chứng khoán quyết định tổ chức buổi hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm học tập, nghiên cứu các môn học thuộc lĩnh vực tài chính – kế toán” với nội dung cụ thể như sau:
1. Mục đích
– Nhằm giúp sinh viên có được một cái nhìn tổng quan, nắm được các kỹ năng cần thiết, những lưu ý quan trọng, những kinh nghiệm khi học tập, nghiên cứu các môn thuộc lĩnh vực kế toán – tài chính để có thể đạt kết quả tốt trong quá trình học tập, nghiên cứu và áp dụng vào công việc.
– Nhằm giúp sinh viên có một định hướng khách quan về tiềm năng và cơ hội nghệ nghiệp cũng như phát triển của các ngành nghề thuộc lĩnh vực kế toán – tài chính.
– Tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội được giao lưu, học hỏi và giải đáp thắc mắc về các vấn đề liên quan đến việc học tập, nghiên cứu các môn thuộc lĩnh vực kế toán – tài chính và định hướng nghề nghiệp.
2. Nội dung
2.1. Tên hội thảo: Chia sẻ kinh nghiệm học tập, nghiên cứu các môn học thuộc lĩnh vực tài chính – kế toán.
2.2. Diễn giả, khách mời:
– ThS Lê Hoàng Vinh, giảng viên khoa Tài chính.
– ThS Huỳnh Thị Ngọc Anh, giảng viên khoa Kế toán – Kiềm toán.
– ThS Nguyễn Lưu Tuyền, trưởng phòng kiểm soát nội bộ – PPF Việt Nam, cử nhân Kế toán ứng dụng – Đại học Oxford Brookers, hội viên ACCA.
2.3. Thời gian, địa điểm tổ chức : 7h30 giờ đến 11 giờ ngày 1/6/2014 tại Hội trường lớn 56 Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, Thủ Đức.
2.4. Thời gian, cách thức đăng ký: đăng ký online tại đây, đăng ký tại sảnh giảng đường A và C.
2.5. Số lượng tham gia dự kiến: 600 sinh viên
2.6. Điểm rèn luyện: tất cả các bạn sinh viên tham dự sẽ được cấp cộng điểm rèn luyện theo danh sách đăng ký và điểm danh.
2.7. Chương trình hội thảo:
2.7.1 Phần trao đổi của các diễn giả, khách mời về các kỹ năng, kinh nghiệm để học tốt các môn thuộc lĩnh vực kế toán – tài chính, định hướng, tiềm năng nghề nghiệp trong tương lai.
2.7.2 Phần giải đáp thắc mắc của sinh viên
2.8. Tổ chức chương trình
2.8.1 Ban chỉ đạo
PGS. TS Lê Thị Tuyết Hoa
2.8.2 Ban tổ chức
Trưởng ban: ThS Nguyễn Duy Linh
Phó trưởng ban: Trần Trung Hậu
2.9. Truyền thông
Ban thông tin truyền thông;
Website Đoàn thanh niên – Hội sinh viên: youth.buh.edu.vn;
Mạng xã hội Facebook;
Bandrol, poster.

TM. BCH ĐOÀN KHOA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
BÍ THƯ

Nguyễn Duy Linh

File đính kèm: kế hoạch Hội thảo