Nhằm hỗ trợ, khích lệ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để vươn lên trong học tập và rèn luyện, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Tp. Hồ Chí Minh tổ chức trao học bổng cho sinh viên đầu năm học.

 I. CÁC LOẠI HỌC BỔNG:

1. Học bổng “Trung Kiên – Tiếp sức đến trường

1.1. Số lượng: 40 suất

1.2. Trị giá: 3.000.0005.000.000 đồng/suất/năm học (học bổng bảo trợ đến khi ra trường)

1.3.  Đối tượng – tiêu chuẩn:

– Tân sinh viên vừa trúng tuyển vào các trường Đại học, Học viện và Cao đẳng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh thuộc các chuyên ngành: Kỹ sư nông nghiệp (trồng trọt), sinh học (chế biến nông sản sau thu hoạch), sinh viên Sư Phạm (mầm non, tiểu học), năm học 2015 -2016 và theo học các trường trúng tuyển.

– Có điểm trúng tuyển 3 môn thi từ 21 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên).

– Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học nếu không được giúp đỡ.

– Ưu tiên sinh viên mồ côi, gia đình chính sách, hoặc tham gia tích cực các hoạt động Đoàn – Hội.

– Chưa nhận học bổng xã hội trong năm 2015.

1.4. Hình thức trao tặng:

– Học bổng trao thành 02 kỳ/ năm học;

– Học bổng sẽ bảo trợ sinh viên từ lúc nhập học đến khi ra trường, với điều kiện sinh viên nhận học bổng đảm bảo kết quả học tập tiến bộ (năm sau cao hơn hoặc bằng điểm năm trước).

1.5. Thời gian nộp hồ sơ:

Từ ngày ra thông báo đến 17g00 ngày 09/10/2015 (Thứ sáu).

 

2. Học bổng “Viso – Khởi đầu ngời sáng”

2.1. Số lượng: 50 suất

2.2. Trị giá: 2.000.000 đồng/suất

2.3. Đối tượng – tiêu chuẩn

Sinh viên năm nhất vừa trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm học (2015 – 2016) và theo học tại trường trúng tuyển.

Có điểm trúng tuyển 3 môn thi từ 21 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên)

– Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học nếu không được giúp đỡ, ưu tiên cho những bạn mồ côi cha mẹ, dân tộc ít người, gia đình chính sách, vùng sâu vùng xa.

– Sinh viên chưa nhận học bổng xã hội trong năm 2015.

– Ưu tiên sinh viên tham gia các hoạt động Đoàn – Hội.

2.4. Thời gian nộp hồ sơ:

            Từ ngày ra thông báo đến 17g00 ngày 09/10/2015 (Thứ sáu)

 

3. Học bổng “Bruce Langone”:

3.1. Số lượng: 07 suất

– Trị giá: 3.000.000 đồng/suất/năm học (học bổng bảo trợ đến khi ra trường)

3.2. Đối tượng – tiêu chuẩn:

– Tân sinh viên các trường Đại học, Học viện và Cao đẳng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm học 2015 – 2016 và theo học vào trường trúng tuyển.

– Có tổng điểm trúng tuyển 3 môn thi từ 18 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số) và theo học vào trường trúng tuyển.

– Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học nếu không được giúp đỡ, ưu tiên cho các bạn có điểm cao, mồ côi cha hoặc mẹ, dân tộc ít người, gia đình chính sách, vùng sâu, vùng xa.

– Ưu tiên sinh viên tham gia tích cực các hoạt động Đoàn – Hội.

– Chưa nhận học bổng xã hội trong năm 2015.

3.3. Thời gian nộp hồ sơ

Từ ngày ra thông báo đến 17g00 ngày 09/10/2015 (Thứ sáu)

4. Học bổng NVC:

4.1. Số lượng: 10 suất

– Trị giá: 2.000.000 đồng/suất/năm học (học bổng bảo trợ đến khi ra trường).

4.2. Đối tượng – tiêu chuẩn:

– Tân sinh viên các trường Đại học, Học viện và Cao đẳng trên địa bàn TP. HCM năm học 2015 – 2016 và theo học vào trường trúng tuyển.

– Có tổng điểm trúng tuyển 3 môn thi từ 18 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số) và theo học vào trường trúng tuyển.

– Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học nếu không được giúp đỡ, ưu tiên cho các bạn có điểm cao, mồ côi cha hoặc mẹ, dân tộc ít người, gia đình chính sách, vùng sâu, vùng xa.

– Ưu tiên sinh viên tham gia tích cực các hoạt động Đoàn – Hội.

– Chưa nhận học bổng xã hội trong năm 2015.

4.3. Thời gian nộp hồ sơ

Từ ngày ra thông báo đến 17g00 ngày 09/10/2015 (Thứ sáu)

5. Học bổng SJINC

5.1. Số lượng: 20 suất

Trị giá: 4.500.000 đồng/suất/năm học (học bổng bảo trợ đến khi ra trường)

5.2. Đối tượng – Tiêu chuẩn:

– Tân sinh viên các trường Đại học, Học viện và Cao đẳng trên địa bàn TP. HCM năm học 2015 – 2016 và theo học vào trường trúng tuyển.

– Có tổng điểm trúng tuyển 3 môn thi từ 18 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số) và theo học vào trường trúng tuyển.

– Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học nếu không được giúp đỡ, ưu tiên cho các bạn có điểm cao, dân tộc ít người, mồ côi cha hoặc mẹ, gia đình chính sách, vùng sâu, vùng xa.

– Ưu tiên sinh viên tham gia tích cực các hoạt động Đoàn – Hội.

– Chưa nhận học bổng xã hội trong năm 2015.

5.3. Thời gian nộp hồ sơ

Từ ngày ra thông báo đến 17g00 ngày 09/10/2015 (Thứ sáu)

6. Học bổng “Mobifone – Rockstorm”

6.1. Số lượng: 100 suất

6.2. Trị giá: 2.000.000 – 3.000.000 đồng/suất

6.3. Đối tượng – Tiêu chuẩn:

Đối tượng: Tân sinh viên vừa trúng tuyển vào các trường Đại học, Học viện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm học 2015 – 2016 và đang theo học tại trường trúng tuyển.

Tiêu chuẩn:

+ Là đoàn viên.

+ Học lực: Có tổng điểm trúng tuyển 3 môn thi từ 21 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số).

+ Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học nếu không được giúp đỡ.

Tiêu chuẩn ưu tiên

+ Tân sinh viên mồ côi cha mẹ, khuyết tật hoặc là nạn nhân chất độc màu da cam, gia đình chính sách.

+ Có những đóng góp xuất sắc trong phong trào công tác Đoàn, công tác Hội sinh viên và phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở.

+ Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trong hoạt động vì cộng đồng được cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội ghi nhận.

6.4. Thời gian nộp hồ sơ:

– Từ ngày ra thông báo đến 17g00 ngày 12/10/2015 (Thứ hai)

7. Học bổng sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ

7.1. Số lượng: Không hạn chế

7.2. Trị giá: 5.000.000 đồng/suất/năm học (học bổng bảo trợ đến khi ra trường)

7.3. Đối tượng – tiểu chuẩn

– Sinh viên năm 1 và năm 2 các trường Đại học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm học 2014 – 2015.

– Có điểm trúng tuyển 3 môn từ 20 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên) và theo học tại trường trúng tuyển.

– Có thành tích học tập tốt (Điểm trung bình năm học 2014 – 2015 đạt: 6.5 trở lên)

– Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ.

– Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học nếu không được giúp đỡ.

– Sinh viên chưa nhận học bổng xã hội trong năm 2014, 2015.

– Ưu tiên sinh viên tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội.

7.4. Thời gian nộp hồ sơ:

Từ ngày ra thông báo đến 17g00 ngày 13/10/2015 (Thứ ba)

8. Học bổng “Carmudi – Học bổng trao tay”

8.1. Số lượng: 05 suất

8.2. Trị giá: 200USD/ suất (tương đương 4.500.000đ)

8.3. Đối tượng – Tiêu chuẩn:

– Là sinh viên năm 2, năm 3 đang theo học các trường Đại học tại TP. Hồ Chí Minh.

– Điểm trung bình từ 7,5 trở lên.

– Tham gia tích cực các hoạt động ngoại khóa.

8.4. Hồ sơ dự xét:

– 01 thư đề đạt nguyện vọng.

– 01 thư về dự định tương lai bằng tiếng Anh

– 01 bảng điểm học tập năm học 2014 – 2015

– Các chứng nhận, bằng khen tham gia hoạt động ngoại khóa (nếu có)

8.5. Thời gian nộp hồ sơ

– Từ ngày ra thông báo đến 17g00 ngày 14/10/2015 (Thứ tư)

– Thời gian xét hồ sơ: 16/10 – 20/10/2015

– Thời gian trao học bổng: 23/10/2015 (Thứ sáu)

8.6. Cách thức nộp hồ sơ

– Sinh viên truy cập tìm hiểu thông tin, tải mẫu thư đề đạt nguyện vọng tại website: http://www.carmudi.vn/scholarship/

– Sinh viên nộp về địa chỉ email: hocbongtraotay@carmudi.vn.

– Hồ sơ gửi bằng file PDF, hồ sơ đạt yêu cầu, sinh viên phải nộp bản gốc để đối chiếu.

II. HỒ SƠ HỌC BỔNG (dành cho học bổng số 1 – 7)

– Thư đề đạt nguyện vọng có dán kèm ảnh 3×4 và có xác nhận của Đoàn TNCS – Hội Sinh viên trường (theo mẫu đính kèm hoặc tải mẫu riêng cho từng loại học bổng về từ website của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố www.hotrosinhvien.vn).

– Thư giới thiệu trình bày rõ về hoàn cảnh gia đình và khát vọng học tập (tự viết, kể cụ thể, chi tiết về bản thân, công việc làm thêm …).

– Bản sao CMND, Thẻ Sinh viên.

– Bản sao giấy báo nhập học hoặc giấy báo trúng tuyển có thể hiện số điểm đạt được do trường dự thi cung cấp hoặc có chứng thực (đối với tân sinh viên);

– Bảng điểm học tập năm học 2014 – 2015 (đối với sinh viên năm 2 trở lên)

– Giấy xác nhận gia đình khó khăn, gia đình chính sách có xác nhận của địa phương hoặc bản sao sổ hộ nghèo có chứng thực.

– Bản photo Giấy chứng tử của cha mẹ hoặc giấy xác nhận mồ côi cha mẹ do chính quyền địa phương xác nhận (đối với sinh viên mồ côi).

– 1 ảnh 3×4.

III. CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ:

– Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp về Văn phòng Đoàn – Hội hoặc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên trường, Trung tâm không tiếp nhận hồ sơ sinh viên nộp lẻ tại Trung tâm.

– Đoàn – Hội trường tiếp nhận và tổng hợp hồ sơ theo mẫu của từng loại học bổng, xét chọn, gửi công văn giới thiệu và hồ sơ sinh viên đủ tiêu chuẩn về Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên (33 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1) đúng thời hạn quy định, đồng thời gửi file tổng hợp qua email thaoduy.napa@gmail.com trước thời gian nộp bản giấy, tiêu đề mail ghi rõ tên trường và loại học bổng.

Thông tin chi tiết về các học bổng xin vui lòng liên hệ đ/c Nguyễn Thảo Duy – Phòng Tổ chức Hành chính (ĐT: 08.3827.4709 – 0947.879.771).

TRUNG TÂM HỖ TRỢ HỌC SINH – SINH VIÊN TP.HCM

TB35-2015 HB ho tro hoc bong dau nam hoc cho SINH VIEN

Mau tong hop va mau thu de dac nguyen vong HB TKTS-T 2015

Mau tong hop và mau thu de dat nguyen vong HB VISO

Mau tong hop va mau thu de dac nguyen vong NVC, SJINC, BRUCE LANGONE

Mau tong hop va mau thu de dat nguyen vong hoc bong SV mo co cha me

Mau tong hợp và thư đề đạt nguyện vọng mobifone