KỸ NĂNG SINH VIÊN

Hội thảo chuyên đề ” Nghệ thuật đầu tư trên thị trường chứng khoán”

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “NGHỆ THUẬT ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN” “Chứng khoán” ngày nay là một thuật ngữ không còn quá mới lạ. Chứng khoán được...
Xem chi tiết »
KỸ NĂNG SINH VIÊN

TB V/v tổ chức hội thảo hướng nghiệp ” CIMA – Nhà quản trị tương lai”

THÔNG BÁO V/V tổ chức hội thảo hướng nghiệp “CIMA – Nhà quản trị tương lai” Nhằm giúp sinh viên có những định hướng nghề nghiệp trong tương lai...
Xem chi tiết »
Designed&Supported by CONTENTAZ.COM