Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 đang có diễn biến phức tạp, trường Đại học Ngân hàng TP. HCM đã ban hành Thông báo yêu cầu toàn thể sinh viên trường phải khai báo y tế trước và trong thời gian học tập tại trường.

Để thuận tiện cho quá trình theo dõi y tế, cũng như khai báo của sinh viên, Trường triển khai khai báo y tế bằng mã QR. Như vậy, sinh viên Trường có thể khai báo y tế bằng Link đã được đề cập ở những thông báo trước đó, và bằng mã QR như theo thông báo mới nhất.

Thông tin Mạng kết nối để sinh viên có thể khai báo y tế trước khi vào trường:

  • SSID: KhaibaoYTe
  • Password: 12345678
  • Wifi khai báo tại: Cổng 56 Hoàng Diệu 2, cổng 17.

 

1614249271

Mã QR khai báo y tế khi vào trường.

  • Sinh viên có thể khai báo y tế qua link: https://forms.gle/G3FsYZMZTNwrWpkC7

Ban Truyền thông – Kỹ thuật Hội Sinh viên.