Nhằm mục đích tạo thuận lợi cho các cán bộ Đoàn Hội các cấp trong việc cập nhật những chủ trương, chính sách mới của nhà trường về việc quản lý và hỗ trợ sinh viên năm học 2013 – 2014.

Được sự hỗ trợ từ phòng công tác chính trị sinh viên, văn phòng Đoàn trường thông báo đến các cơ sở Đoàn Hội về việc liên hệ để nhận cẩm nang sinh viên năm học 2013 – 2014 như sau:

1. Đối tượng được nhận:

– Ủy viên ban chấp hành Đoàn trường, Hội sinh viên trường. Mỗi đồng chí sẽ được nhận 01 quyển cẩm nang.

– Tập thể ban chấp hành Đoàn khoa, liên chi Hội sinh viên khoa. Mỗi đơn vị nhận 05 quyển cẩm nang.

– Bí thư chi Đoàn, chi Hội trưởng chi Hội sinh viên lớp. Mỗi đồng chí sẽ được nhận 01 quyển cẩm nang.

2. Thời gian nhận: trong giờ hành chính từ ngày 22/10 đến ngày 01/11/2013 tại văn phòng Đoàn trường (ở giảng đường khu C)

Sau thời gian trên, văn phòng Đoàn trường sẽ không tiếp tục phát cẩm nang sinh viên, các cán bộ Đoàn Hội có nhu cầu sử dụng cẩm nang vui lòng liên hệ trực tiếp phòng công tác chính trị sinh viên để được giải quyết.

Trân trọng.

Tải file hoàn chỉnh tại đây