Nhằm mục đích tạo điều kiện hoạt động tốt hơn cho văn phòng Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường trong năm học 2013 – 2014

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám hiệu về việc điều chuyển một số cơ sở vật chất của nhà trường phục vụ cho hoạt động đoàn thể.

Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các cơ sở Đoàn và Đoàn viên, thanh niên toàn trường về việc chuyển văn phòng làm việc của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường từ dãy ngang nhà cạnh Giảng đường khu A sang sảnh Giảng đường khu C (tòa nhà 08 tầng). Văn phòng mới bắt đầu hoạt động chính thức từ ngày 25/09/2013

Lưu ý: khu vực văn phòng Đoàn cũ sẽ được sửa chữa làm phòng sinh hoạt của CLB, đội, nhóm trong tháng 10/2013

Ban Thường vụ Đoàn trường rất mong các cơ sở Đoàn và Đoàn viên, thanh niên của đơn vị lưu ý đến nội dung thông báo để tiện việc liên hệ công tác sau này.

Trân trọng.

Tải toàn văn thông báo