KẾ HOẠCH
HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ĐỢT I NĂM HỌC 2014 – 2015

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1. Mục đích:
– Hiến máu tình nguyện để tăng cường lượng máu cung cấp cho các Bệnh viện điều trị cấp cứu cho bệnh nhân, ngoài ra còn để dự phòng khi có thảm họa.
– Hiến máu tình nguyện là cho máu tốt, giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh qua đường truyền máu như: bệnh viêm gan siêu vi B, C, bệnh giang mai, sốt rét, nhiễm HIV/AIDS…
– Hiến máu tình nguyện để nâng cao tinh thần tương thân, tương ái của sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.
2. Yêu cầu
Phải đảm bảo tính hiệu quả, an toàn, an ninh và tiết kiệm trong công tác tổ chức.
II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:
Tất cả sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM cùng tất cả các giảng viên, cán bộ, nhân viên trong Nhà Trường.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ MÁU:
– Thời gian: 07h00 – 11h00 ngày 08/12/2014 và ngày 09/12/2014.
– Địa điểm: Sảnh Giảng đường C – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM – 56 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM.
– Số lượng đơn vị máu dự kiến: 200 – 300 đơn vị/01 ngày.


TM.BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

                                      (Đã ký)

                      TỐNG THỊ KHÁNH DUYÊN