HỘI SINH VIÊN VIỆT NAMTP. HỒ CHÍ MINHBCH TRƯỜNG ĐH NGÂN HÀNG TP.HCM

___

Số: 05/KH-HSV

 

 

 

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2015

 

 KẾ HOẠCH

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ĐỢT 2 NĂM HỌC 2014 – 2015

_________

 

 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

   1. Mục đích:

– Hiến máu tình nguyện nhằm tăng cường lượng máu cung cấp cho các Bệnh viện điều trị cấp cứu cho bệnh nhân, ngoài ra còn để dự phòng khi có thảm họa.

– Hiến máu tình nguyện là cho máu tốt, giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh qua đường truyền máu như: bệnh viêm gan siêu vi B, C, bệnh giang mai, sốt rét, nhiễm HIV/AIDS…

– Hiến máu tình nguyện để nâng cao tinh thần tương thân, tương ái của sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Hội tại cơ sở.

2. Yêu cầu:

Phải đảm bảo tính hiệu quả, an toàn, an ninh và tiết kiệm trong công tác tổ chức.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ MÁU:

– Thời gian: 7g00 – 11g00 ngày 11/05/2015 và ngày 12/05/2015.

– Địa điểm: Sảnh giảng đường C, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, Cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức.

– Số lượng đơn vị máu dự kiến: 200 – 300 đơn vị/01 ngày.

III. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Tất cả sinh viên đang theo học tại trường Đại học Ngân hàng TP. HCM cùng tất cả giảng viên, cán bộ, nhân viên của trường.

IV. BAN CHỈ ĐẠO VÀ BAN TỔ CHỨC:

1. Ban chỉ đạo

– ThS. Nguyễn Trần Phước Bảo – Đảng Ủy viên – Bí Thư Đoàn trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

– Đ/c Hoàng Trọng Hiệp – Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

2. Ban tổ chức

 

1 Đ/c Trần Thị Hằng LCH trưởng LCH SV khoa Ngân hàng Trưởng ban
2 Đ/c Trần Như Vĩnh Thọ LCH trưởng LCH SV khoa QTKD Phó ban
3 Đ/c Nguyễn Thị Thắm LCH trưởng LCH SV khoa KTQT Phó ban
4 Đ/c Đặng Trần Bảo Trung LCH phó LCH SV khoa Ngân hàng Thành viên
5 Đ/c Nguyễn Tấn Lộc LCH phó LCH SV khoa QTKD Thành viên
6 Đ/c Trương Trọng Khôi LCH phó LCH SV khoa KTQT Thành viên

Cùng với các đồng chí là UV BCH Liên chi Hội Sinh viên các khoa.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

– Ngày 05/05/2015 đến ngày 08/05/2015: gửi thông báo về các Liên chi Hội, phổ biến đến từng chi Hội và tiến hành tuyên truyền rộng khắp tới tất cả sinh viên.

– Ngày 09/05/2015 đến ngày 10/05/2015: công tác chuẩn bị hiến máu

– Ngày 11/05/2015 và ngày 12/05/2015: tiến hành hiến máu.

 

 XÁC NHẬN CỦA BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Hằng