backdrop 6,5x3,8m-01

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM gửi dự thi 10 đề tài (02 đề tài lọt vào Chung Khảo báo cáo để tranh giải Nhất, Nhì, 01 đề tài Giải Ba, 06 giải Khuyến khích).
—————————————————-
Toàn quốc có 21 trường có đề tài tham gia trong đó có 01 trường đại học ở Úc và có 02 sinh viên ở Đức và Mỹ tham gia cùng đề tài với sinh viên trong nước.
Tổng cộng: 83 đề tài và 267 sinh viên tham gia.
—————————————————
Chúc mừng hai (02/11) đề tài được báo cáo tại vòng chung khảo tại Thủ đô Hà Nội ngày 19-20/05/2018.

1. Ảnh hưởng của Nợ chính phủ lên quyết định tài trợ của doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam.
Nhóm sinh viên: Đỗ Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Cúc, Trần Thị Quỳnh

2. Cấu trúc phụ thuộc tỷ suất sinh lợi và mô phỏng danh mục đầu tư cổ phiếu tối ưu thông qua mô hình Copula-GARCH GJR-EVT-Conditional VaR: Bằng chứng thực nghiệm từ các nước ASEAN
Nhóm sinh viên: Nguyễn Phú Sang và Dương Duy