Huỳnh Công Thịnh – Ảnh: Đức Thiện

MVP là giải thưởng nhằm ghi nhận và tôn vinh các cá nhân xuất sắc qua những đóng góp của họ cho cộng đồng công nghệ thông tin cũng như những bước phát triển đột phá của Microsoft. Hiện Huỳnh Công Thịnh là quản trị của diễn đàn WindowsVN (http://windowsvn.net/) với hơn 60.000 thành viên và hơn 150.000 bài viết.

ĐỨC THIỆN