Nằm trong kế hoạch tổ chức Tháng thanh niên năm 2013 của Đoàn trường Đại học Ngân hàng, Ban nghiên cứu khoa học của Đoàn trường dự kiến tổ chức 02 lớp về kỹ năng cần trong Nghiên cứu khoa học trong tháng 04/2013.

Tuy nhiên, tính đến 17g00 ngày 17/04/2013, số lượng đăng ký không đảm bảo để Ban Tổ chức tiến hành mở lớp (phải đạt trên 40 học viên / 01 lớp)

Do đó, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các bạn sinh viên về việc hủy đăng ký và hoàn lại tiền cho các bạn đã đóng lệ phí để tham gia 02 lớp kỹ năng Nghiên cứu khoa học nêu trên.

Các bạn sinh viên vui lòng liên hệ văn phòng Đoàn trường cơ sở Thủ Đức vào chiều ngày thứ 3 (từ 23/04/2013) để được hoàn lại lệ phí đã đóng.

Ban Thường vụ Đoàn trường xin thông báo để các bạn sinh viên được biết và rất mong các bạn nhiệt tình hợp tác.

Trân trọng.