THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi chứng chỉ TOEIC quốc tế

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học trân trọng thông báo: Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học phối hợp với IIG Việt Nam tổ chức thi lấy chứng chỉ TOEIC quốc tế ngay tại trường Đại học Ngân hàng dành cho mọi đối tượng đặc biệt là các bạn sinh viên năm 3, năm 4 trường Đại học Ngân hàng đang cần có chứng chỉ TOEIC quốc tế để đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo yêu cầu của nhà trường mà không cần phải đăng ký và thi tại IIG Việt Nam.

1. Thời gian tổ chức thi:

           * Thời gian: Vào lúc 07:30 ngày 07/02/2015

           2. Địa điểm tổ chức thi:

* Tổ chức thi tại: 39 Hàm Nghi, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

           Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC

      Cơ sở 1: 39 Hàm Nghi, Quận 1; ĐT: 083 8214055; Hotline: 090 990 1277.

Cơ sở 2: 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức; ĐT: 08 38971649;

        Email: info@flic.edu.vn ; Website: www.flic.edu.vn

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

(đã ký)

     Ths. Nguyễn Thị Ngọc Nga