HƯỚNG DẪN Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm chủ điểm tháng 3 năm 2019 Chủ đề: “Xung kích vì Thành phố – Tình nguyện vì cộng đồng”

Căn cứ thực hiện Hướng dẫn số 26-HD/TĐTN-BTG ngày 28/02/2019 của Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh về việc “Tổ chức sinh hoạt Chi đoàn...
Xem chi tiết »

THÔNG BÁO V/v kiểm tra chuyên đề “Nâng cao chất lượng Phong trào Sinh viên 5 tốt”

Thực hiện Chương trình công tác năm của Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường tổ chức đợt kiểm...
Xem chi tiết »

KẾ HOẠCH Tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019).

Số: 05-KH/ĐTN-BTV ngày 25/02/2019 Thực hiện Kế hoạch số 101 – KH/TĐTN – BTG ngày 21/2/2019 của Ban tuyên giáo Thành đoàn về việc tổ chức đợt hoạt động...
Xem chi tiết »
CÔNG TÁC TỔ CHỨC

BUỔI HỌC TẬP 6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM HỌC 2018 – 2019 Triển khai công tác Đoàn và phòng trào Thanh niên năm học 2018 –...
Xem chi tiết »
Designed&Supported by CONTENTAZ.COM