Thực hiện chương trình hợp tác với mạng xã hội Zing Me; nhằm hỗ trợ học tập cho các bạn đoàn viên, hội viên, sinh viên, Ban thường vụ Đoàn – Ban thư ký Hội sinh viên trường phối hợp cùng Ban quản trị mạng xã hội Zing Me cấp quyền đọc sách (http://me.zing.vn/apps/sach) và chia sẻ tài liệu (http://me.zing.vn/apps/sharefile) cho các sinh viên, giảng viên trường sau khi thực hiện các nội dung sau:

  1. Mỗi cá nhân đăng ký 1 tài khoản (account) trên mạng xã hội Zing Me (http://me.zing.vn). Sinh viên, giảng viên nào đã có account thì thực hiện tiếp bước 2;
  2. Sinh viên, giảng viên sửa đổi hồ sơ theo tiêu chí: hình của cá nhân, họ tên, ngày sinh, email và số điện thoại di động (đây là căn cứ để được hỗ trợ tìm lại mật khẩu khi bị quên/ mất) đang sử dụng;
  3. Bí thư chi đoàn hoặc lớp trưởng lập danh sách (theo mẫu excel đính kèm), gửi về Văn phòng Đoàn – Hội sinh viên trường để Đoàn – Hội sinh viên trường tập hợp;
  4. Các bạn sinh viên cũng có thể chủ động đăng ký theo hình thức cá nhân bằng cách điền đầy đủ thông tin theo mẫu sau: Mẫu đăng ký
  5. Ban quản trị Zing Me sẽ xác thực hồ sơ đã khai với danh sách gửi để cấp quyền đọc sách và chia sẻ tài liệu cho sinh viên, giảng viên. Thông tin trong vòng 24 giờ đến lớp trưởng / bí thư chi đoàn để thông tin đến lớp;
  6. Sinh viên, giảng viên sử dụng các đường link trên để sử dụng các quyền đọc sách, chia sẻ tài liệu.

Trước mắt, Ban thường vụ Đoàn – Ban thư ký Hội sinh viên trường sẽ triển khai đến các chi đoàn, chi hội sinh viên năm 1. Các khóa khác và Chi đoàn Giáo viên sẽ được hướng dẫn và triển khai sau.

Đề nghị Bí thư Chi đoàn, Lớp trưởng thực hiện theo đúng nội dung thông báo này.

Đính kèm