Ban Tuyển sinh trường Đại học Ngân hàng TP. HCM thông báo: Các sinh viên có tên trong danh sách dưới đây có mặt lúc 18h00 ngày 09/02/2015 (Thứ 2)  tại Giảng đường A001 (56 Hoàng Diệu 2, Thủ Đức) để tập huấn về Công tác tuyển sinh Đại học – Cao đẳng chính quy năm học 2015 – 2016.

Xem online DS lần 1: Tại đây

Danh sách lần 1 tải về: Danh sach TVTS lần 1 2015

Xem danh sách đăng kí bổ sung lần 2: Tại đây

Danh sách lần 2 tải về: TVTS 2015 (lan 2)

Lưu ý:

Các bạn sinh viên ăn mặc chỉnh tề để tham dự. Nếu ai vắng mặt hôm đó thì coi như tự ý không tiếp tục tham gia TVTS 2015 của trường Đại học Ngân hàng TP. HCM.

Ban Tuyển sinh trân trọng thông báo.