DANH SÁCH TỔNG HỢP SINH VIÊN

NỘP BÁO CÁO TƯ VẤN TUYỂN SINH NĂM 2015

File đính kèm: DS –NG YOUTH

Lưu ý:

Thời gian phản hồi thông tin bổ sung hay điều chỉnh từ từ 08g00 – 16g30 ngày 03,04/6/2015

Các bạn Sinh viên có thông tin phản hồi vui lòng liên hệ Văn phòng Đoàn trong thời gian nêu trên