DANH SACH CTV TU VAN TUYEN SINH

Các sinh viên có tên trong danh sách trên liên hệ Văn phòng Đoàn thanh niên – Hội sinh viên (C007 – Tầng trệt – Khu C) để ký nhận hỗ trợ công tác phí Tư vấn tuyển sinh năm học 2014-2015 chỉ vào các ngày thứ Hai và thứ Sáu trong khoảng từ ngày 22/09/2014 đến 03/10/2014 (thứ Hai: 22/09 và 29/09; thứ Sáu: 26/09 và 03/10). Buổi sáng từ 7h30 đến 11h00, Chiều từ 13h30 đến 14h30. 

Sau khoảng thời gian trên, Văn phòng sẽ không tiếp nhận giải quyết bất kì trường hợp nào.

Yêu cầu các sinh viên có tên thực hiện nghiêm túc và đúng thời hạn.

DANHSACH CTV TU VAN TUYEN SINH_001 DANHSACH CTV TU VAN TUYEN SINH_002 DANHSACH CTV TU VAN TUYEN SINH_003