THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TRỢ CẤP XÃ HỘI NĂM HỌC 2014 – 2015

(Thông báo về trợ cấp xã hội năm học 2014 – 2015 đã được đăng trong “Cẩm nang sinh viên năm học 2014 – 2015” và website: www.buh.edu.vn/Các Phòng_Ban trong Trường/Phòng Công tác Sinh viên/Chế độ, chính sách).
I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI
1. Sinh viên là người dân tộc ít người hiện đang sinh sống ở vùng cao, thời gian sinh sống ít nhất từ 3 năm trở lên (tính đến thời điểm nhập học tại trường). Việc xác định vùng cao theo quy định hiện hành (xem phụ lục đính kèm).
* Đối tượng trên cần có: Bản sao công chứng “Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú” của hộ gia đình sinh viên kèm bản sao công chứng giấy khai sinh hoặc giấy đăng ký kết hôn của cha mẹ sinh viên.
2. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa (không có người đỡ đầu, không có người chu cấp thường xuyên).
* Đối tượng trên cần có: Bản photo có công chứng Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (hiện nay theo mẫu số 5 Thông tư số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính) hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp phường, xã, thị trấn ghi rõ “Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa (không có người đỡ đầu, không có người chu cấp thường xuyên)”.
3. Sinh viên là người tàn tật bị mất sức lao động từ 41% trở lên do tàn tật được Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền xác định, có khó khăn về kinh tế. (Sinh viên bị tàn tật có khó khăn về kinh tế theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23/4/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động người tàn tật. Việc xác định đối tượng có khó khăn về kinh tế áp dụng theo Thông tư số 27/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình xác nhận đối tượng được vay vốn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên).
* Đối tượng trên cần có: Giấy xác nhận của Bệnh viện quận, huyện, thị xã và xác nhận hoàn cảnh kinh tế của Hội đồng xét duyệt xã, phường, thị trấn.
4. Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó trong học tập.
* Đối tượng trên cần có: Giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% của hộ nghèo do Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp kèm theo bảng điểm học kỳ I, năm học 2014 – 2015 (chỉ xét những sinh viên có điểm trung bình chung học tập từ 7.0 trở lên).
II. THỦ TỤC, HỒ SƠ
1. Sinh viên làm hồ sơ thống nhất theo mẫu đính kèm (1 bản) có chứng nhận của cấp có thẩm quyền (có dán ảnh và đóng dấu giáp lai trên ảnh).
2. Bản photo (có công chứng) giấy chứng nhận hoặc các giấy tờ có liên quan tới đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp xã hội.
Sinh viên nộp hồ sơ về lớp trưởng, lớp trưởng tập hợp và lập danh sách trích ngang (STT, lớp, MSSV, họ và tên SV, ngày sinh, đối tượng) gửi về văn phòng Khoa (File văn bản điện tử và văn bản giấy), kèm hồ sơ gốc (liên hệ Giáo vụ Khoa) trước ngày 16/03/2015. Khoa tổng hợp và nộp bản tổng hợp (có xác nhận của lãnh đạo Khoa) kèm hồ sơ gốc về Phòng Công tác SV trước ngày 25/03/2015.
– Sinh viên truy cập website của Trường www.buh.edu.vn/Các Phòng_Ban trong Trường/Phòng Công tác Sinh viên/Thông báo hoặc xem thông báo của Phòng Công tác Sinh viên (ở cơ sở số 56, Hoàng Diệu II, quận Thủ Đức) để cập nhật kết quả xét duyệt, sau đó đợi thông báo của Phòng Tài chính – Kế toán đăng trên website Trường để liên hệ nhận tiền hỗ trợ.
Trân trọng./.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
(Đã ký)
ThS. Lâm Thị Kim Liên

File đính kèm: 2. Thông báo và mẫu đơn xin trợ cấp xã hội năm học 2014 – 2015