THÔNG BÁO
Về việc nhận hồ sơ xét hỗ trợ học phí
đối với sinh viên thuộc diện có đất bị thu hồi (Đối tượng của Quỹ 156)
Năm học 2014 – 2015

(Thông tin về việc “Về việc nhận hồ sơ xét hỗ trợ học phí đối với sinh viên thuộc diện có đất bị thu hồi – Quỹ 156 năm học 2014 – 2015” đã được đăng trong “Cẩm nang sinh viên năm học 2014 – 2015” và website: www.buh.edu.vn/Các Phòng_Ban trong Trường/Phòng Công tác Sinh viên/Chế độ, chính sách).

Căn cứ văn bản số 1782/HD-LĐTBXH ngày 19/04/2007 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. HCM về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ học phí đối với sinh viên các trường cao đẳng, đại học thuộc diện hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh; Phòng Công tác Sinh viên thông báo “Về việc nhận hồ sơ xét hỗ trợ học phí đối với sinh viên thuộc đối tượng của Quỹ 156”, cụ thể như sau:
1. Đối tượng:
– Là sinh viên (SV) các lớp hệ cao đẳng và đại học chính quy đang trong thời gian học tập và rèn luyện tại Trường.
– Là thành viên hộ dân tại Tp. Hồ Chí Minh, nằm trong khu vực giải tỏa (bị thu hồi đất) để thực hiện quy hoạch thuộc các dự án đang tiến hành công tác bồi thường nhưng chưa thực hiện xong (bồi thường dở dang) và các dự án đầu tư mới (không phân biệt loại dự án hoặc chủ đầu tư dự án), có nhà ở, đất ở, đất nông nghiệp hợp pháp, hợp lệ bị thu hồi toàn bộ, có hộ khẩu thành phố hoặc gốc thành phố, hoặc có đủ điều kiện nhập hộ khẩu thành phố theo quy định; được Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận – Huyện đưa vào danh sách hộ dân được đền bù giải tỏa theo từng dự án quy hoạch được duyệt.
– Không thuộc đối tượng đang thụ hưởng chính sách về miễn, giảm học phí theo quy định hiện hành như SV diện ưu đãi, SV có gia đình là hộ nghèo,…

2. Mức hỗ trợ:
– SV thuộc đối tượng hỗ trợ của Quỹ 156 được xem xét hỗ trợ 50% học phí (bằng hình thức giảm học phí) của mỗi học kỳ.
– Việc xét hỗ trợ học phí đối với SV thuộc đối tượng Quỹ 156 được thực hiện theo từng năm học và thời gian hỗ trợ tối đa không quá 3 năm học.
3. Thủ tục:
SV thuộc đối tượng Quỹ 156 nộp “Giấy đề nghị hỗ trợ học phí” (theo mẫu) có xác nhận của UBND Phường (xã), nơi có địa chỉ thu hồi đất kèm bản sao Biên lai thu học phí và gửi về Trường.
4. Quy trình xét duyệt:
– Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/12/2014, SV tải mẫu đơn, từ website của Trường (www.buh.edu.vn/Các Phòng_Ban trong Trường/Phòng Công tác Sinh viên/Chế độ, chính sách) hoặc nhận từ Phòng Công tác SV tại Thủ Đức, điền đầy đủ thông tin, gửi về gia đình làm hồ sơ, lấy xác nhận của Ủy ban Nhân dân phường (xã) – Nơi có đất bị thu hồi và nộp về Phòng Công tác SV.
– SV theo dõi thông báo của Phòng Công tác SV trên website của Trường và trên các bảng thông báo để biết chi tiết kết quả xét duyệt, sau đó đợi thông báo của Phòng Tài chính – Kế toán đăng trên website Trường để liên hệ nhận tiền hỗ trợ.
Lưu ý: Khi đến nhận tiền, SV mang theo thẻ SV và biên lai thu học phí (bản sao và bản chính) của học kỳ được xét hỗ trợ học phí. Trường hợp mất thẻ SV, chưa được cấp lại, SV mang theo giấy chứng minh nhân dân.
5. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:
Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/12/2014, SV thuộc đối tượng Quỹ 156 nộp hồ sơ xin hỗ trợ học phí tại Phòng Công tác SV tại Thủ Đức.
Trân trọng./.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

(Đã ký)
ThS. Lâm Thị Kim Liên

File đính kèm: 3.Thông báo và mãu đơn xin hỗ trợ từ Quỹ 156 dành cho SV diện gia đình có đất bị thu hồi năm học 2014 – 2015