Giúp sinh viên hiểu rõ khóa luận tốt nghiệp là gì, những yêu cầu, tiêu chí đánh giá khóa luận tốt nghiệp, trên cơ sở đó, sinh viên lựa chọn hình thức tốt nghiệp phù hợp với bản thân.

Giúp sinh viên nắm được các vấn đề cơ bản trong việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp.

Gợi mở và giúp sinh viên phát huy khả năng sáng tạo, tư duy mới trong hoạt động nghiên cứu khoa học, nhằm tạo ra những khóa luận tốt nghiệp chất lượng cao, làm đầu vào cho các cuộc thi học thuật cấp trường, cấp thành phố.

Góp phần xây dựng cầu nối giữa giảng viên và sinh viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học nói chung, thực hiện khóa luận tốt nghiệp nói riêng.

2. Yêu cầu

Triển khai kế hoạch rộng rãi đến toàn bộ sinh viên, hướng dẫn cách thức tham gia chương trình đến các chi đoàn, sinh viên,…

Việc tổ chức chương trình cần thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, tiết kiệm.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

  Thời gian tổ chức: 19h00 – 21h30 thứ 5 ngày 23/02/2012.

  Địa điểm: Giảng đường A006 – Cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

  III.NỘI DUNG

  1. Đối tượng tham gia

  Sinh viên năm 4 Khoa Tín dụng, Trường Đại học Ngân hàng Tp. HCM

  Sinh viên quan tâm đến hoạt động nghiên cứu khoa học.

  2. Nội dung chương trình

  a) Định hướng sinh viên về hình thức tốt nghiệp đại học

  Hiện nay có 2 hình thức tốt nghiệp: học đủ 4 môn đủ tín chỉ và viết khóa luận. Ban Chủ nhiệm Khoa Tín dụng giải thích rõ 2 hình thức để định hướng cho sinh viên.

  Ban Chủ nhiệm Khoa Tín dụng đưa ra định hướng, tiêu chí của một khóa luận tốt nghiệp đạt yêu cầu giúp sinh viên hiểu rõ hơn về việc viết khóa luận tốt nghiệp.

  b) Gợi ý đề tài khóa luận tốt nghiệp

  Ban Chủ nhiệm Khoa Tín dụng gợi ý một số đề tài khóa luận tốt nghiệp: tên đề tài, những nội dung cơ bản cần có,… để sinh viên tham khảo.

  Ban Chủ nhiệm Khoa Tín dụng đưa ra một số gợi ý mở để sinh viên chủ động tìm ra những đề tài mới, sáng tạo.

  c) Hướng dẫn cách trình bày, thực hiện khóa luận tốt nghiệp

  Ban Chủ nhiệm Khoa Tín dụng hướng dẫn cách trình bày một khóa luận tốt nghiệp nói chung, một đề tài nghiên cứu khoa học nói riêng để đảm bảo tính logic, cân đối, hợp lý của đề tài.

  d) Giới thiệu một số tài liệu tham khảo hay về chuyên ngành Tín dụng

  Ban Chủ nhiệm Khoa Tín dụng giới thiệu một số các tài liệu tham khảo chuyên ngành hay để sinh viên có thể tìm đọc nhằm bổ sung thêm kiến thức trong quá trình hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.

  e) Trả lời câu hỏi thắc mắc

  Trả lời những thắc mắc của sinh viên liên quan đến khóa luận tốt nghiệp.

  Mọi thắc mắc liên hệ:

  Đồng chí Hà Lâm Oanh                                           Số ĐT: 0983.669.468

  Đồng chí Phạm Kim Anh                                         Số ĐT: 0125.22.11.997

  TM. BCH ĐOÀN KHOA TÍN DỤNG

  PHÓ BÍ THƯ

  HÀ LÂM OANH